โควิด-19 ในไต้หวันร้อนระอุ! สตม.โทรศัพท์ห่วงใยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 500 รายในเขตว่านหัว

ไต้หวันเข้าสู่มาตรการป้องกันโรคระดับที่ 3 หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บัตรถิ่นที่อยู่หมดอายุ ไม่ต้องไปต่ออายุบัตรที่หน่วยงานรัฐ บัตรถิ่นที่อยู่จะขยายเวลาออกไป 30 วันโดยอัตโนมัติ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ระยะเวลาการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดหลังจากไต้หวันลดระดับมาตรการป้องกันโรคเป็นระดับ 2 (ที่มารูปภาพ : สตม.ไต้หวัน)

ถึงแม้เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเพิ่งผ่านพ้นไป แต่การระบาดของโควิด-19ในปีนี้ ทำให้สมาชิกครอบครัวที่อยู่ห่างไกลบ้านไม่สามารถพบหน้ารวมตัวกันได้ ทำได้เพียงกินบ๊ะจ่างผ่านวิดีโอคอล ต่างฝ่ายต่างส่งความห่วงใยให้ระมัดระวังความปลอดภัย ใส่ใจป้องกันโรคในช่วงการระบาด ก่อนเทศกาล หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ได้โทรศัพท์ห่วงใยถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 500 คนที่พำนักอยู่ในเขตว่านหัวเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลขอให้ลดการออกนอกบ้าน หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบไปตรวจคัดกรองราพิดเทสต์(Rapid test) และเข้าพบแพทย์โดยเร็ว

ซูหุ้ยเหวิน (蘇慧雯) ผู้อำนวยการหน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเปกล่าวว่า ในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ขอให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลดการเคลื่อนย้ายไปเมืองอื่น ๆ เลื่อนจัดงานรวมตัว และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บัตรถิ่นที่อยู่ที่หมดอายุจะได้รับการขยายเวลาออกไป 30 วันโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเดินทางไปทำเรื่องต่ออายุบัตรที่หน่วยงานรัฐ ขณะเดียวกัน เป็นการป้องกันการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ  อย่างไรก็ตาม ขอให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง หากแรงงานข้ามชาติรู้สึกไม่สบาย หรือเคยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ โปรดแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่โดยเร็วที่สุด หากให้ความร่วมมือในการตรวจสอบประวัติจะไม่ถูกควบคุมตัว และจะไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติแรงงานที่จุดตรวจคัดกรอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันรุนแรงขึ้น เข้าสู่มาตรการป้องกันโรคระดับที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคระบาดและรณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยติดเชื้อออกมาตรวจคัดกรองราพิดเทสต์(Rapid test)  ช่วงก่อนเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงไทเป ได้โทรศัพท์ห่วงใยพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 500 คนที่อาศัยอยู่ในเขตว่านหัว ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคระบาด และให้ลดการเคลื่อนย้ายในช่วงนี้ เพื่อลดช่องโหว่การแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนของชาวต่างชาติที่บัตรถิ่นที่อยู่ใกล้หมดอายุ ไม่ต้องไปยื่นต่ออายุบัตรที่หน่วยงานของไต้หวันชั่วคราว บัตรถิ่นที่อยู่จะขยายระยะเวลาการพำนักโดยอัตโนมัติ 30 วัน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับสาย ต่างรู้สึกถึงความอบอุ่นและประทับใจ ขณะเดียวกัน ยังได้กล่าวตอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการว่า “พวกคุณออกไปทำงานข้างนอก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะ”

เสี่ยงอี๋(小儀) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนาม หลังรับสายได้กล่าวว่า ตนพักอาศัยอยู่ในเขตว่านหัวซึ่งเป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ประกอบกับโรงเรียนของลูกๆ หยุดเรียน ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของครอบครัวเป็นอย่างมาก การที่ต้องดูแลลูก ทำให้การที่ต้องไปยื่นต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่ที่หน่วยงานรัฐเป็นเรื่องลำบาก ปัจจุบันบัตรถิ่นที่อยู่สามารถขยายเวลาอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องไปทำเรื่องที่เคาน์เตอร์  รู้สึกประทับใจในการดูแลนี้เป็นอย่างมาก ส่วนเสี่ยวจิ้ง(小靜)ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากญี่ปุ่นและสามีเล่าว่า ก่อนหน้านี้เธอและสามีรู้สึกไม่สบาย หลังได้รับการแจ้งเตือนและความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ พวกเธอจึงได้เดินทางไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล โชคดีที่ผลตรวจเป็นลบ ทำให้คลายความกังวลไปได้ นอกจากขอบคุณความห่วงใยของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสำนักงานตรวจคนเข้ากรุงไทเปแล้ว ยังได้เตือนให้เจ้าหน้าที่ทำงานข้างนอกต้องระมัดระวังความปลอดภัย ดูแลสุขภาพของตนด้วย

Related Articles

Back to top button
Close