ข่าวดีสำหรับ รง.ข้ามชาติ! ธนาคารไต้หวันดัน “3 มาตรการอำนวยความสะดวก” โอนเงินต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้

เพื่อตอบรับ “รัฐบัญญัติว่าด้วยการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ” และระเบียบย่อยที่เกี่ยวข้อง ธนาคารกลางไต้หวัน หรือ Central Bank of the Republic of China (Taiwan) ได้เพิ่มให้สถาบันการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องการทำธุรกรรมการโอนหรือชำระเงินระหว่างประเทศ พร้อมเพิ่มศักยภาพการจัดการโอนเงินระหว่างประเทศและ 3 มาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งแก้ระเบียบ 4 ข้อ โดยทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้

ธนาการกลางไต้หวันปรับปรุง “3 มาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน”

มาตรการแรก: การผ่อนปรนสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันและที่จดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ สามารถยื่นทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลังจากได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจากการธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติจากธนาคารกลาง

มาตรการที่สอง: ธนาคารทำธุรกรรมชำระเงินตราต่างประเทศให้กับตลาดหลักทรัพย์และตลาดเกิดใหม่ สามารถใช้นามบริษัททำธุรกรรมสำหรับแรงงานข้ามชาติในการซื้อหุ้นบริษัท รวมทั้งการชำระค่าหุ้นและการจ่ายเงินปันผล ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติสามารถดำเนินธุรกรรมโอนเงินตราต่างประเทศได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลาง

มาตรการที่สาม: การผ่อนคลายการถอนทุนของนักลงทุนชาวจีนโพ้นทะเลหรือการถอนเงินทุนหมุนเวียนในไต้หวัน หากผู้ชำระบัญชีและตัวแทนในประเทศที่ระบุไว้ในหนังสืออนุมัติของผู้มีอำนาจ ไม่สามารถทำธุรกรรมชำระเงินตราต่างประเทศได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนในประเทศยื่นขอดำเนินธุรกรรมในนามของพวกเขาแทน โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากธนาคารกลาง

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางไต้หวันระบุว่า ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 750,000 คน เพื่อตอบรับ “ระเบียบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”และกฎหมายย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อนุญาตให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศสำหรับแรงงานข้ามชาติสามารถทำธุรกรรมช่วยแรงงานโอนเงินเดือนในไต้หวันกลับประเทศบ้านเกิด ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมอยู่ในข้อกำหนดการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในอนาคตผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเป็นตัวแทน ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้ทำได้เพียงโอนเงินเท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารก็สามารถขอใบอนุญาตได้เช่นกัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถโอนเงินกลับบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น

บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ซ้ำจาก “เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” | เรียบเรียง : เกาหมิงจว่อ

 

เงินดอลลาร์ไต้หวัน ภาrประกอบเรื่อง (ที่มารูปภาพ : shutterstock )

Related Articles

Back to top button
Close