ชาวต่างชาติที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ฉีดวัคซีนโควิด-19ได้แล้ว ! ดูสิทธิ์ที่นี่

ไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งหลายฝ่ายต่างเป็นห่วงสิทธิของชาวต่างชาติในการฉีดวัคซีนโควิด-19ในไต้หวัน ทีมงานหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งได้รวบรวมข้อมูลสิทธิ์การรับวัคซีนของผู้ที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ ผู้ไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่  รวมถึงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับบัตรประชาชนไต้หวัน เพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจในคราวเดียว

ชาวต่างชาติอายุ70 ปีขึ้นไปที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ ฉีดวัคซีนได้

ปัจจุบันศูนย์บัญชาการฯเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีนก่อน ซึ่งครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ โดยให้เตรียมบัตรถิ่นที่อยู่และบัตรประกันสุขภาพ ก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดบริการฉีด​วัคซีนได้ เทศบาลท้องถิ่นแต่ละเมืองมีการจัดการด้านการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันเล็กน้อย หลังจากที่กรุงไทเปได้ประเมินสถานการณ์และความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนก่อนประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 68 ขึ้นไปรวมถึงชาวต่างชาติ สามารถจองผ่านเว็ปไซต์ (https://reurl.cc/2rleX4) ในวันที่ 8 และ 9 ก.ค. เวลา 08:00-17:00 น. หรือจนกว่าจะเต็ม หากจำนวนการจองเต็มแล้วแต่ยังมีวัคซีนเหลืออยู่ จะเปิดให้ประชาชนอายุน้อยลงมาเข้ารับวัคซีน โดยจะประกาศเวลาและสถานที่การฉีดวัคซีนอีกครั้ง

(ภาพจาก /เทศบาลกรุงไทเป)

ที่นครเกาสง ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 70- 71 ปี รวมถึงชาวต่างชาติอายุ 70 ปีขึ้นที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ สามารถจองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 และเข้ารับวัคซีนได้ตามจุดบริการฉีด โดยให้เตรียมบัตรถิ่นที่อยู่และบัตรสุขสุขภาพไปด้วย

โดยทั่วไป แรงงานข้ามชาติและชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน ล้วนมีบัตรถิ่นที่อยู่และบัตรสุขภาพ สามารถเข้ารับวัคซีนหรือรอฉีดวัคซีนตามประกาศของเทศบาลท้องถิ่น

ชาวต่างชาติที่ไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่

แรงงานข้ามชาติหลบหนี ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าพำนักระยะสั้นไม่รวมอยู่ในขอบเขตบุคคลที่ได้รับวัคซีน สามารถขอความช่วยเหลือได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันหรือหน่วยงานที่เที่ยวข้อง

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีบัตรประชาชนไต้หวัน โอนสัญชาติแล้ว มีสิทธิเทียบเท่าพลเมืองไต้หวัน

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีบัตรประชาชนไต้หวัน ได้โอนสัญชาติเป็นพลเมืองไต้หวัน มีสิทธิเทียบเท่าพลเมืองไต้หวัน สามารถติดตามข่าวสารการประกาศฉีดวัคซีนของรัฐ  จวงเหรินเสียง (莊人祥) โฆษกศูนย์บัญชาการควบคุมโรคติดต่อไต้หวันระบุว่า ระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ถึงวันที่ 9 ก.ค. เวลา 17:00 น. โดยเปิดให้กลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนก่อนประเภทที่ 9 และ 10 ลงทะเบียน ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดวันที่ 16 ก.ค.

จวงเหรินเสียง (莊人祥) ชี้ว่า “ระบบลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน” ขั้นแรก ต้องดำเนินการลงทะเบียนความประสงค์ให้เสร็จก่อน หลังจากนั้นถึงจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจึงจะสามารถจองคิววันฉีด ทั้งนี้ ระบบจะดูจากวัคซีนที่ได้รับและประสงค์ของประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งไปยังประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนก่อน ผู้ที่ได้รับข้อความมือถือแจ้งเตือน ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจองคิวนัดวันฉีดวัคซีนเพื่อเข้ารับวัคซีนต่อไป

แจ้งให้ทราบ :
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน  ยังคงเพิ่มความเข้างวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังคุมเข้มชายแดนอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการเป็นไข้ ไอหรือมีอาการไม่สบายอื่นๆ โปรดโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรค “1922” หรือ “ 0800-001922” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โดยแจ้งประวัติการเดินทาง และประวัติการสัมผัสโดยละเอียด เพื่อสะดวกในการวินิจฉัยและสามารถรายงานได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างบัตรถิ่นที่อยู่ชาวต่างชาติ (ภาพประกอบเรื่อง/วิกิพีเดีย)

 

Related Articles

Back to top button
Close