ช่วยเหลือ รง.ข้ามชาติหลบหนีสงสัยตัวเองติดโควิดแต่ไม่กล้าไปตรวจ เช็คช่องทางการช่วยเหลือที่นี่

อาหลัน (คนกลาง) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจเกาสง ถูกพาไปตรวจคัดกรองโรค คลายข้อกังวลสงสัยติดเชื้อโควิด และกลับบ้านเกิดไปดูแลสามีอย่างราบรื่น (ที่มารูปภาพ : หน่วยเฉพาะกิจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครเกาสง)

ล่าสุด โรงพยาบาลว่านฟัง (Wanfang Hospital) พบผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1 ราย และอีก 2 รายเป็นผู้เฝ้าไข้ที่ติดเชื้อจากการระบาดภายในโรงพยาบาล หลังการสอบสวนโรคพบว่าหนึ่งในผู้เฝ้าไข้เป็นแรงงานข้ามชาติหลบหนี โดยชาวไต้หวันรายนี้เป็นว่าจ้างเธอให้เป็นผู้อนุบาล หากแรงงานข้ามชาติหลบหนีสงสัยว่าตนมีอาการติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบติดต่อหน่วยเฉพาะกิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือโดยด่วน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนิน “โครงการชาวต่างชาติตรวจคัดกรองโรคอย่างสบายใจ” เน้นย้ำว่าในช่วงระหว่างมาตรการป้องกันโรคระดับ 3 จะไม่ดำเนินการจับกุมแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย แรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อ หรือผู้ที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด เพื่อรณรงค์ให้แรงงานข้ามชาติที่มีอาการสงสัยติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาโดยด่วน ป้องกันช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาด

ที่นครเกาสง มีแรงงานข้ามชาติหลบหนีชาวเวียดนามรายหนึ่ง มาทำงานในไต้หวันเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสามีที่อยู่เวียดนามซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง ถึงแม้อยากกลับเวียดนามเพื่อไปดูแลสามี แต่ก็กังวลว่าช่วงที่ผ่านมามีอาการคล้ายติดเชื้อโควิด บวกกับกลัวถูกจับกุม จึงไม่กล้าไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ต่อมาหลังจากได้ทราบข้อมูลจากเพื่อนว่ามี“โครงการชาวต่างชาติตรวจคัดกรองโรคอย่างสบายใจ” จึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจเกาสง และถูกพาไปตรวจคัดกรองโรค คลายความกังวลที่สงสัยว่าติดเชื้อ และได้กลับบ้านเกิดไปดูแลสามีอย่างราบรื่น

เจ้าจื้อเฉิง (趙志成) หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจเกาสงกล่าวว่า จะส่งเสริมรณรงค์โครงการตรวจคัดกรองป้องกันโรคอย่างเต็มที่ จนกว่าจะลดระดับมาตรการป้องกันโรคระดับ 3 และเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย หรือผู้พำนักในไต้หวันเกิดกำหนด หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อและรักษาโดยด่วน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตรวจตามโครงการจะไม่ถูกตรวจสอบจากการเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหรือเข้ารับการรักษา

สำหรับโรงพยาบาลว่านฟัง (Wanfang Hospital)ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย เป็นคนไข้ 1 ราย ผู้เฝ้าไข้ 1 ราย และผู้อนุบาลข้ามชาติ 1 ราย  มีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 110 คน ทางโรงพยาบาลได้แยกกักตัวสังเกตอาการผู้ป่วยยืนยันทั้ง 3 ราย

สมาคมแรงงานนานาชาติไต้หวัน หรือ TIWA ที่ให้ความสนใจประเด็นสิทธิแรงงานมาอย่างยาวนาน ก็ได้เรียกร้องให้มีทัศนคติที่เปิดกว้างในการรวมแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันการแพร่ระบาด ในความเป็นจริงแล้ว แรงงานข้ามชาติที่กลายเป็นแรงงานหลบหนี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปัจจัยทางระบบการจัดการ เดิมที แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ล้วนมาทำงานในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย ช่วงการแพร่ระบาด โปรดห่วงใยใส่ใจเพื่อนแรงงานข้ามชาติที่มีอาการสงสัยติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาแทนการประณาม

แจ้งให้ทราบ :
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวัน  ยังคงเพิ่มความเข้างวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคและเฝ้าระวังคุมเข้มชายแดนอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หากมีอาการเป็นไข้ ไอหรือมีอาการไม่สบายอื่นๆ โปรดโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรค “1922” หรือ “ 0800-001922” ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด โดยแจ้งประวัติการเดินทาง และประวัติการสัมผัสโดยละเอียด เพื่อสะดวกในการวินิจฉัยและสามารถรายงานได้อย่างทันท่วงที

Related Articles

Back to top button
Close