ภายใต้การแพร่ระบาด คุณแม่แรงงานข้ามชาติตั้งครรภ์กำลังลำบาก ต้องการการสนับสนุนจากสังคมด่วน !

(ที่มารูปภาพ :สมาคมบริการประชาชนนครเถาหยวน )

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณแม่แรงงานข้ามชาติที่จะหางานทำ อีกทั้งเด็กทารกก็ไม่สามารถกลับประเทศบ้านเกิดของแม่ได้ จากอดีตที่พวกเขาเคยช่วยดูแลครอบครัวชาวไต้หวัน ตอนนี้พวกเขากลับเหมือนตกลงไปในเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุด องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) สมาคมบริการประชาชน (Serve the People Association-SPA) ในนครเถาหยวน จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคุณแม่แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ให้ความช่วยเหลือคุณแม่แรงงานด้านการให้ที่พักพิง การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยเหลือดูแลหลังการตั้งครรภ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเปลี่ยนงานใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ ทางสมาคมก็ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติด้านการตรวจคัดกรอง ลงทะเบียนวัคซีน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นของไต้หวัน ทำให้ความต้องการแรงงานข้ามชาติของสังคมเพิ่มมากขึ้น จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ณ สิ้นปีที่แล้ว ไต้หวันมีจำนวนแรงงานข้ามชาติมากกว่า 700,000 คน ที่เป็นกำลังสำคัญในอุตสากรรมการผลิตและระบบการดูแลระยะยาวของไต้หวัน ซึ่งผู้อนุบาลต่างชาติที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำงานในไต้หวันส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่อายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี หลังตั้งครรภ์ กลับยากที่จะได้รับการคุ้มครองจาก “กฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการทำงาน”  ต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ตกงาน ประสบกับสถานการณ์ลำบาก ตู้กวางอวี่ (杜光宇) ผู้ก่อตั้งสมาคมบริการประชาชนเถาหยวนกล่าวว่า  “ กลุ่มที่สมาคมช่วยเหลือ คือกลุ่มคุณแม่แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  พวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันทางการเงินและด้านจิตใจอย่างหนักหนาสาหัส  ” อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิกฤตโรคระบาด รัฐบาลหยุดให้เงินช่วยเหลือ โครงการไปต่อไม่ได้  เงินกองทุนสมาคมประสบภาวะวิกฤต สองเดือนหลังจากนี้ จะมีเด็กทารกเกิดใหม่ จึงทำให้ทางสมาคมตัดสินใจจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือคุณแม่แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.  โดยหวังว่าสังคมจะให้ความช่วยเหลือ ส่งมอบความอบอุ่นให้กับคุณแม่แรงงานผู้ที่เคยช่วยเหลือดูแลครอบครัวชาวไต้หวัน ให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไป

เมื่อการเป็น “แม่” กลายเป็นบาป  หลังถูกเลิกจ้างต้องดูแลครอบครัวที่แตกสลาย

สำหรับคุณแม่ชาวไต้หวันที่ตั้งครรภ์ ช่วงลาคลอดบุตรก็ยังคงได้รับเงินเดือน มีวันลาเลี้ยงดูบุตร และมีประกันสิทธิในการทำงานระหว่างการตั้งครรภ์ ทำให้คุณแม่สามารถรอคลอดบุตรได้อย่างสบายใจ แต่แรงงานข้ามชาติหญิงที่จากบ้านมาทำงานในต่างแดน กลับถูกนายจ้างไล่ออก ตกงาน ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง และต้องเป็นกังวลว่าตนจะถูกส่งตัวกลับประเทศหลังจากตั้งครรภ์หรือไม่ เป็นเวลานานมาแล้วที่คุณแม่แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์ มักจะหลุดออกจากช่องโหว่ของกฎหมายเสมอ แม้ว่า “กฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการทำงาน” กำหนดว่านายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างแรงงานข้ามชาติเพราะพวกเธอตั้งครรภ์ได้ แต่ในความเป็นจริง แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์เกือบทั้งหมดล้วนถูกไล่ออก ไหนจะแบกหนี้ก้อนโตที่ยังใช้คืนบริษัทจัดการงานไม่หมด ไหนจะปัญหาการเงินของครอบครัวที่บ้านเกิด พวกเธอต้องเผชิญกับความกดดันจากภาระหน้าที่อันใหญ่หลวง พูดจีนไม่ได้ ไม่กล้าไปโรงพยาบาล ถูกรังแก ถูกเลือกปฏิบัติ ก็ไม่รู้จะหันไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหน

ภายใต้การแพร่ระบาด ลูกน้อยไม่สามารถกลับบ้านเกิดของคุณแม่ ส่วนคุณแม่ก็หางานใหม่ไม่ได้ ตู้กวางอวี่  ผู้ก่อตั้งสมาคมบริการประชาชนเถาหยวนกล่าวว่า “หากไม่มีกลุ่มสวัสดิการสังคมเข้าไปให้ช่วยเหลือ คุณแม่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ก็ต้องเลือกที่จะหลบหนี ทำงานผิดกฎหมายเพื่อเลี้ยงดูบุตร และเด็กที่ไร้สัญชาติเหล่านี้ กลับต้องใช้ชีวิตภายในเงามืดทั้งชีวิต”

เจ็ดปีช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติมากกว่า1,500 คน สมาคมไม่ทอดทิ้งทุกคนที่พยายามต่อสู้เพื่อมีชีวิต

ตั้งแต่ปี 2014 สมาคมบริการประชาชนนครเถาหยวนได้เริ่มช่วยเหลืองานด้านแรงงานข้ามชาติ 7 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 1500 คน แรงงานข้ามชาติที่แขนขาดจากอุบัติเหตุการทำงานของเครื่องจักร ผู้อนุบาลที่เจอนายจ้างใช้ความรุนแรง รวมถึงแรงงานข้ามชาติตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง ล้วนเป็นกลุ่มแรงงานที่สมาคมบริการประชาชนเถาหยวนให้ความช่วยเหลือ  ตู้กวางอวี่  ผู้ก่อตั้งสมาคมมีความเห็นว่า ทุกงานที่แรงงานข้ามชาติทำล้วนเป็นงานระดับล่างที่ชาวไต้หวันไม่ยินยอมที่จะทำ แรงงานข้ามชาติหญิงส่วนใหญ่ทำงานอย่างหนักและอยากมีครอบครัว จึงได้มาไต้หวัน แต่หลังจากตั้งครรภ์ กลับถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ถูกสังคมทอดทิ้ง

สมาคมบริการประชาชนเถาหยวน มีศูนย์พักพิงทั้งหมด 3 แห่ง   ซึ่งให้การช่วยเหลือเป็นที่พักพิงฉุกเฉินแก่แรงงานข้ามชาติ มีอาหารให้ 3 มื้อ มีบริการคำแนะนำด้านกฎหมาย และความช่วยเหลือทางการแพทย์ และยังมีบริการช่วยดูแลเด็กทารก เพื่อให้คุณแม่แรงงานข้ามชาติสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้ง และกลับเข้าสู่สังคมเพื่อทำงานต่อไป ส่วนลูกๆของพวกเขาก็จะได้เติบโตได้อย่างแข็งแรง ตู้กวางอวี่กล่าวว่า “ ทุกครั้งที่เห็นชีวิตการเกิดใหม่ พวกเราทราบดีว่าการช่วยเหลือคุณแม่แรงงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวทั้งครอบครัว  ”

ไม่เคยคิดว่าก่อนว่าการได้เป็นแม่คน จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องตกงาน

Marites ที่อยู่ในไต้หวันมา 10 ปี เป็นผู้อนุบาลที่มีประสบการณ์ดูแลครอบครัวชาวไต้หวันมาแล้วกว่าสี่ครอบครัว เธอคอยดูแลอาม่าตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากต้องทำอาหาร ซักผ้า ทำความสะอาดต่างๆแล้ว ตอนกลางคืนเธอยังต้องคอยสังเกต สอดส่องอาม่าว่าได้พักผ่อนตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ เพื่อครอบครัวของเธอ เพื่อชีวิต เธอทำงานอย่างสุดกำลัง แต่แล้ว เมื่อเธอตั้งครรภ์ กลับถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยอ้างง่าเพราะเธอตั้งครรภ์ เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเป็นแม่คน จะทำให้เป็นเหตุผลที่ต้องเสียงานไป ภาระทางการเงินที่ใหญ่หลวง กดดันจนทำให้เธอหายใจแทบไม่ออก ตกงานกะทันหัน สถานการณ์โรคระบาดรุนแรงกลับบ้านเกิดไม่ได้ ลูกน้อยไม่มีหลักประกันทางกฎหมาย ทั้งหมดนี้ทำให้เธอรู้สึกราวกับตกนรกทั้งเป็น

อย่างไรก็ดี ลูกเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของ Marites เป็นการคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบและยังคงอยากมีครอบครัว เป็นชีวิตที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม ทางสมาคมช่วยเหลือคุณแม่ในการปกป้องคุ้มครองเด็กน้อยคนนี้ ให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากในช่วง 3 เดือนแรกหลังตั้งครรภ์ แรงงานข้ามชาติไม่ใช่มีเพียงการใช้แรงงานเท่านั้น แต่พวกเขามีเลือดมีเนื้อ พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ต้องการมีครอบครัว

วิกฤตโควิด เงินทุนขาดแคลน ต้องการการสนับสนุนจากสังคมอย่างเร่งด่วน !

ภายใต้วิกฤตโรคระบาด  เป็นการยากสำหรับคุณแม่แรงงานในการเปลี่ยนหรือหางานใหม่ แล้วไหนจะลูกๆของพวกเขาที่ไม่สามารถกลับประเทศได้ ที่แย่กว่านั้นคือ เมื่อไร้การช่วยเหลือจากรัฐบาล เงินทุนของสมาคมก็ประสบภาวะขาดแคลนอย่างหนัก ส่งผลให้การช่วยเหลือต้องหยุดลงในเดือนสิงหาคม เมื่อไร้ซึ่งศูนย์พักพิง คุณแม่แรงงานข้ามชาติที่ตั้งครรภ์และลูก ต้องสูญเสียบ้านเพียงหลังเดียวในไต้หวัน ไร้ซึ่งความหวังในการมีชีวิต เด็กทารกไม่มีโอกาสเติบโตได้อย่างแข็งแรงทั้งทางกายและใจ

สมาคมบริการประชาชนเถาหยวนขอเชิญชวนประชาชนร่วมช่วยเหลือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และทารกน้อย ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากนี้ สามารถมอบเงินสนับสนุนได้ตามกำลังทรัพย์  การสนับสนุนรายเดือนถือเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มหาศาล หากสามารถระดมเงินได้ 300,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ก็จะสามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ต่อไป หากสามารถระดมเงินได้ 350,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ก็จะสามารถช่วยต่ออายุ ให้ที่พักพิงแก่คุณแม่แรงงานที่ตั้งครรภ์และทารกน้อย ที่ผ่านมา แรงงานข้ามชาติดูแลครอบครัวชาวไต้หวัน วันนี้ให้ชาวไต้หวันได้มอบความหวังในการมีชีวิตให้พวกเขาบ้าง

Related Articles

Back to top button
Close