กองแรงงานเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีน ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด รง.ข้ามชาติหลายร้อยคนเรียนออนไลน์จากที่บ้าน

(ที่มารูปภาพ / กองแรงงาน กรุงไทเป)

กรุงไทเปเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนให้กับแรงงานข้ามชาติ หลักสูตรแรกเริ่มเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19 พอดี  เพื่อลดการรวมกลุ่มในห้องเรียน จึงได้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ให้แรงงานข้ามชาติมีโอกาสในการเรียนภาษาจีนต่อไป และทำให้นายจ้างรู้สึกสบายใจ ถึงแม้หลักสูตรเปลี่ยนเป็นการเรียนผ่านออนไลน์ แต่แรงงานข้ามชาติก็ยังคงตั้งใจเรียนเช่นเคย ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานข้ามชาตินับร้อยราย เรียนภาษาจีนออนไลน์จากที่บ้าน หลักสูตรแรกก็กำลังจะจบลงในเร็ววันนี้เช่นกัน

ช่วงการแพร่ระบาด มาตรการป้องกันโรคออกระเบียบให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอก แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมหลักสูตร  ไม่ได้ออกไปไหน ก็ใช้เวลาว่างเรียนภาษาจีน แรงงานเวียดนามรายหนึ่ง เหงียนซื่ออวี้  (阮氏玉) บอกว่า เธอใช้เวลาวันละ 2 ชั่วโมงในการเรียน หากมีเวลาว่างมากกว่านี้ ก็จะใช้เวลาในการทบทวนและฝึกฝน 3-4 ชั่วโมง  แรงงานฟิลิปปินส์ Maribel Macabulos Sandoval กล่าวว่า เรียนภาษาจีนนั้นไม่ง่ายเลย ดูแลผู้สูงอายุนั้นยุ่งมาก แต่เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในไต้หวันได้เร็วขึ้น ไม่ว่าอย่างงไร ก็จะต้องหาเวลาว่างฝึกฝนและทำการบ้าน แรงงานอินโดนีเซีย Suparni บอกว่า ถึงแม้ว่าหลักสูตรออนไลน์สามารถเรียนได้อย่างราบรื่น แต่ก็ยังคงหวังว่าการแพร่ระบาดจะสามารถควบคุมได้ หวังว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว

เฉินซิ่นอวี่(陳信瑜) ผู้อำนวยการกองแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่า สำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไต้หวัน ภาษาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุด การเรียนภาษาจีนสามารถช่วยให้พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับชีวิตและการทำงานได้เร็วขึ้น ลดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และลดโอกาสเกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงาน ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด กองแรงงานยังคงจัดหลักสูตรเรียนภาษาจีนให้กับแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง แรงงานข้ามชาติให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดและไม่หยุดการเรียนภาษาจีน ฝึกพูดและฝึกเขียนตามที่ครูสอนทีละตัว  มีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน น่าชื่นชมจริงๆ

กรุงไทเปจะเปิดหลักสูตรภาษาจีนครั้งที่ 2 สำหรับแรงงานข้ามชาติในเดือนสิงหาคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับการป้องกันโรค จึงยังคงใช้วิธีการเรียนออนไลน์อยู่ นายจ้างสามารถช่วยเหลือแรงงานในการลงทะเบียนสมัครเรียนหลักสูตรภาษาจีนครั้งที่ 2 ยินดีต้อนรับแรงงานข้ามชาติทุกท่านมาเรียนภาษาจีนด้วยกัน เฉินซิ่นอวี่ ผู้อำนวยการกองแรงงานกรุงไทเปก็ได้กล่าวเตือนนายจ้างว่า ยังคงต้องระวังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ห้ามประมาท ส่วนในช่วงวันหยุดของแรงงาน ควรให้พื้นที่ส่วนตัวกับพวกเขา ไม่รบกวนการพักผ่อนหรือเวลาเรียนหนังสือ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติเต็มใจที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ออกจากบ้าน จะได้ช่วยป้องกันโรคระบาดร่วมกัน

Related Articles

Back to top button
Close