ไต้หวันขยายฟรีวีซ่าให้ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ออกไปอีก 1 ปี เริ่ม 1 ส.ค.

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. ปี 2022 ไต้หวันขยายเวลาทดลองมาตรการยกเว้นวีซ่าตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์  รวมทั้งรัสเซียออกไปอีก 1 ปี

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงข่าวในช่วงบ่ายระบุว่า เพื่อส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่”  และทบทวนสิทธิพิเศษด้านมาตรการวีซ่าสำหรับประเทศอาเซียนรวมทั้งรัสเซีย เมื่อวันที่ 12 เม.ย. กระทรวงแรงงานไต้หวัน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมระหว่างรัฐมนตรี เพื่อทบทวนสถานการณ์ดำเนินการของมาตรการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลายกเลิกวีซ่าให้กับประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ รวมถึงรัสเซีย  โครงการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางมายังไต้หวัน รวมถึงการตรวจสอบออนไลน์สำหรับประชาชนจากประเทศอาเซียนที่เดินทางเข้าไต้หวัน (ยกเว้นวีซ่าแบบมีเงื่อนไข)

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า หลังจากประเมินประสิทธิผลของมาตรการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีและการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในยุคหลังโรคระบาด จึงได้ตัดสินใจขยายเวลาทดลองมาตรการยกเลิกวีซ่าให้ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์และรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. ปีหน้า และขยายเวลาการให้สิทธิพิเศษด้านวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่เดินทางมายังไต้หวันออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. ปี 2022

กระทรวงการต่างประเทศชี้ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศระงับการเดินทางเข้าไต้หวันด้วยวีซ่าท่องเที่ยวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ปี 2020 สำหรับมาตรการยกเลิกวีซ่าให้กับประเทศอาเซียนและรัสเซียข้างต้น เป็นเพียงการขยายเวลามาตรการเดิมออกไปเท่านั้น ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางข้ามาท่องเที่ยวในไต้หวัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านวีซ่าที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยหวังภายใต้การกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะคำนึงถึงความมั่นคงชายแดนและความปลอดภัยของสังคม ขณะเดียวกัน จะดำเนินการเจรจากับรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้วีซ่าไต้หวันได้รับสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่อง  เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปต่างประเทศให้กับชาวไต้หวันมากขึ้น

Related Articles

Back to top button
Close