แนะ รง.ข้ามชาติทำเรื่องยกเลิกสัญญาจ้างผ่านทางโทรศัพท์ ส่วนการเสริมทักษะการดูแลให้ผู้อนุบาลถึงบ้านฟรีกลับมาให้บริการแล้ว

(ที่มารูปภาพ : กองแรงงาน นครนิวไทเป)

เมื่อไต้หวันได้ลดระดับมาตรการป้องกันเป็นระดับ 2 แผนกบริการต่างๆของกองแรงงาน นครนิวไทเป หลังจากที่เคยหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เมื่อช่วงที่ผ่านมา ก็ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ซึ่งรวมไปถึง “การบริการให้คำแนะนำทักษะการดูแลให้ผู้อนุบาลข้ามชาติถึงบ้านฟรี” ของภาครัฐที่ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางตลอดการดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีที่มีผู้ใช้บริการสะสมรวม 2123 ครั้ง ก็ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ส่วนการขอใบรับรองยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด ซึ่งเดิมทีมีทั้งวิธีการเดินทางไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่น และทำเรื่องขอยุติสัญญาจ้างผ่านทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ดี  ทางหน่วยงานรัฐยังคงแนะนำให้ทำเรื่องขอยุติสัญญาผ่านโทรศัพท์ เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดของผู้คนให้ได้มากที่สุด

นายเฉินรุ่ยเจีย(陳瑞嘉) ผู้อำนวยการกองแรงงานกล่าวว่า ช่วงการแพร่ระบาดแนะนำให้ทำเรื่องยกเลิกสัญญาผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสของผู้คน ซึ่งนายจ้างต้องส่งหนังสือขอยุติสัญญาไปยังกองแรงงาน 14 วันก่อนการยกเลิกสัญญาจ้าง หลังจากกองแรงงานได้รับหนังสือแจ้ง เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ติดต่อแรงงานข้ามชาติเพื่อสอบถามสาเหตุการยกเลิกสัญญาจ้างและความประสงค์ในการกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ หากไม่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ก็จะออกหนังสือรับรองให้และส่งกลับมาให้นายจ้างโดยเร็วที่สุด

ส่วนการบริการ “ให้คำแนะนำทักษะการดูแลให้ผู้อนุบาลข้ามชาติถึงบ้านฟรี” ที่ก่อนหน้านี้หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วงที่หยุดให้บริการ มีประชาชนโทรมาสอบถามอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จึงจะกลับมาให้บริการ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การระบาดที่ลดลงและภายใต้การเตรียมมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง จึงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยในปีนี้ กองแรงงานได้มอบหมายให้ 6 องค์กรในระบบดูแลระยะยาว ซึ่งรวมถึงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเหิงอัน มูลนิธิเครือจักรภพ (天下為公基金會commonwealth foundation ) เป็นผู้จัดการดูแลในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้อนุบาลต่างชาติที่อยู่ในความดูแลของกองแรงงานนครนิวไทเป สามารถยื่นเรื่องขอใช้บริการดังกล่าวผ่านสายด่วนระบบการดูแลระยะยาว1966 ซึ่งจะได้รับบริการแนะนำทักษะการดูแลให้ผู้อนุบาลข้ามชาติจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพถึงบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นอกจากจะช่วยเสริมทักษะการดูแลให้ผู้อนุบาล ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานทั้งต่อตัวผู้อนุบาลและผู้ถูกดูแลแล้ว ในขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความสบายใจกับนายจ้างและผู้อนุบาลข้ามชาติอีกด้วย

นายเฉินรุ่ยเจียกล่าวว่า  กองแรงงานจะไม่หยุดให้บริการในด้านต่างๆ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องคำถึงการป้องกันการแพร่ระบาด สำหรับการดำเนินการขอ “ใบรับรองแจ้งการเข้าประเทศของแรงงานข้ามชาติ” และ “หนังสือรับรองการไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน” ที่มีการรณรงค์ให้ยื่นเรื่องผ่านออนไลน์ ประชาชนสามารถอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนการยื่นขอสามารถดำเนินการจากที่บ้านได้ทั้งหมด ลดความเสี่ยงในการออกไปข้างนอกและลดโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์

Related Articles

Back to top button
Close