เรียนขับรถจักรยานยนต์ พูดภาษาไต้หวัน! ประสิทธิผลชั้นเรียนให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวในไต้หวัน

(ที่มารูปภาพ : หน่วยเฉพาะกิจ สตม.อี๋หลาน)

เมืองอี๋หลาน มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 อาศัยอยู่ประมาณ 12,000 คน คิดเป็น 2.6% ของประชากรในเมือง เพื่อช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไต้หวันได้เร็วขึ้น เทศบาลเมืองอี๋หลานจึงได้ออกแบบหลักสูตร ”ชั้นเรียนสอบรถจักรยานยนต์”และ“ชั้นเรียนอาหารและวัตถุดิบ” ซึ่งเป็นหลักสูตรในการให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวในไต้หวัน 60 ชั่วโมงในระยะเวลา 1 เดือน หลินจือเมี่ยว(林姿妙) ผู้ว่าการเมืองอี๋หลานกล่าวว่า ไต้หวันเป็นหมู่บ้านนานาชาติ การหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกคนที่มาเป็นพลเมืองในอี๋หลาน ณ ที่แห่งนี้ ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกประเทศ ไม่แบ่งแยกชาติพันธุ์ 

ปีนี้ทางเทศบาลได้มอบหมายให้สมาคมห่วงใยแม่และเด็กอี๋เซวียน(宜萱婦幼關懷協會) เป็นผู้ดูแลจัดการหลักสูตรการให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวให้เข้ากับไต้หวันได้เร็วขึ้น สำหรับชั้นเรียนสอบรถจักรยานยนต์ มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูกหลานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สมัคร 19 คน มีผู้สอบผ่านและได้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 12 คน ส่วนชั้นเรียนด้านอาหารและวัตถุดิบ เป็นหลักสูตรที่แนะนำให้ผู้เข้าเรียนรู้จักกับตลาดสดท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต วัตถุดิบในท้องถิ่นของอี๋หลาน อาหารท้องถิ่น และอาหารตามฤดูกาล

ชั้นเรียนอาหารและวัตดุดิบ แนะนำวัฒนธรรมตลาดสดไต้หวัน โดยการร้องเล่นเต้นรำระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ผ่านบทละครสนุกเรื่อง “พี่อันถงซื้อผัก” เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาได้เรียนรู้ภาษาถิ่นของไต้หวัน ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นของไต้หวันผ่านการเล่นและความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่และลูก

สำหรับชั้นเรียนการให้คำปรึกษาการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไต้หวัน มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากหลากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ ประเทศจีน สหรัฐฯ แอฟริกาใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ปีนี้ทางเทศบาลยังได้จัดงานวัฒนธรรมและการแสดงผลงาน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้แสดงละครเพลงเรื่อง “พี่อันถงซื้อผัก”  โดยหลินจือเมี่ยว(林姿妙) ได้ทำหน้าที่มอบใบสำเร็จหลักสูตรด้วยตัวเอง และร่วมทำอาหาร DIY กับเพื่อนๆผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เช่น ปอเปี๊ยะเวียดนามไส้เนื้อเป็ดที่เป็นอาหารท้องถิ่นของเมืองอี๋หลาน เนื้อย่างเสียบไม้จิ้มกับน้ำจิ้มสามรสของไทย ผสมผสานอาหารรสชาติไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซียเข้าด้วยกัน

Related Articles

Back to top button
Close