การดำรงชีวิตได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิดเช่นกัน แต่ รง.ข้ามชาติ นศ.ต่างชาติ กลับไม่ได้รับคูปอง5เท่า

แรงงานข้ามชาติ  (ภาพประกอบเรื่อง: เทศบาลเมืองเถาหยวน)

กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จะเปิดให้ลงทะเบียนคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่าแบบดิจิทัลในวันที่ 22 ก.ย.นี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย ในรอบนี้เปิดให้ชาวต่างชาติลงทะเบียนขอรับคูปองแบบมีเงื่อนไข แต่กลับไม่เปิดให้แรงงานข้ามชาติและนักเรียนต่างชาติขอรับคูปอง

ก่อนหน้านี้ “หนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง” ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 4 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า คือ 1.ไม่จำกัดอายุ และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไต้หวัน 2. บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2022 3.คู่สมรสชาวต่างชาติที่มีใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน 4.ชาวต่างชาติที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร ดังนั้น คู่สมรสชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร ล้วนมีสิทธิ์ได้รับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า สรุปได้ว่าจะมีชาวต่างชาติประมาณ 13,000 คน รวมทั้งผู้ที่มี “ใบบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร” และ “บัตรรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูต” จะได้รับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่าในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติและนักศึกษาต่างชาติในไต้หวันกลับถูกยกเว้น ไม่สามารถขอรับคูปองดังกล่าวได้ ไต้หวันมีแรงงานข้ามชาติเกือบ 700,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานหรือเป็นผู้อนุบาลดูแลผู้สูงอายุ พวกเขามีคุณูปการที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการดูแลระยะยาวของไต้หวัน อีกทั้งเดิมทียังเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19อย่างมากเช่นกัน แต่กลับไม่ได้รับเงินอุดหนุน ขณะเดียวกัน ไต้หวันมีนักเรียนต่างชาติหลายหมื่นคน นักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะลำบากและต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้เลี้ยงดูตัวเอง ก่อนหน้านี้ที่เกิดการปะทุของโรคโควิด-19 ทำให้ไต้หวันต้องยกระดับมาตรการป้องกันเป็นระดับ 3 ส่งผลให้นักเรียนต่างชาติที่ฐานะลำบากเหล่านี้ต้องขาดรายได้ไปด้วย ณ วันนี้ ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆเช่นกัน

นักศึกษาระดับปริญญาโทชาวเวียดนามรายหนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งกล่าวว่า นักศึกษาต่างชาติไม่สามารถขอรับคูปองกระต้นเศรษฐกิจ 5 เท่า ทำให้เธอรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม และรู้สึกเสียใจ เธอกล่าวว่า ปัจจุบันไต้หวันประสบปัญหาการมีลูกน้อยที่รุนแรงมาก ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หรือชาวต่างชาติอื่นๆที่อยู่ไต้หวัน ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อไต้หวันเช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคน ชาวต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน ก็ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระมากมาย ซึ่งต้องจ่ายภาษีด้วยเช่นกัน “โดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่า เราควรจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วย โดยเฉพาะนักเรียน ที่ต้องการเงินอุดหนุนเป็นอย่างมาก ”

วังอิงต๋า ผู้อำนวยการ สมาคมบริการมวลชนนครเถาหยวนก็ได้ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เท่าเมื่อปีที่แล้ว หรือคูปอง 5 เท่าในปีนี้ วัตถุประสงค์หลักก็คือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทุกสาขาอาชีพ ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนไต้หวันได้รับเงินอุดหนุน ถ้าอย่างนั้นควรมีการแจกจ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในไต้หวันได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

เขากล่าวว่า “ในด้านหนึ่ง ธุรกิจในทุกสาขาอาชีพ ก็จะได้รับการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในทางกลับกัน แรงงานข้ามชาติและนักศึกษาต่างชาติอาศัยอยู่ในไต้หวันไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศบ้านเกิดของพวกเขารุนแรงกว่าไต้หวันมากมายนัก แรงงานข้ามชาติอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางบ้านที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนครอบครัวนักเรียนต่างชาติก็อาจส่งเงินมาให้ใช้จ่ายน้อยลงอย่างมาก หรือไม่พวกเขาอาจต้องพึ่งพาตนเองทั้งหมด นอกจากนี้ พวกเขาเหล่านี้ยังไม่ได้กลับบ้านเกิดมาเป็นเวลานานจากผลกระทบของโรคโควิด “

วังอิงต๋า กล่าวว่า “พลเมืองทั่วไป และคู่สมรสชาวต่างชาติ ได้รับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เท่า คูปอง 5เท่า พวกเขาไม่มีความรู้สึกที่ถูกลิดรอนสิทธิ์แต่อย่างใด แต่สำหรับแรงงานข้ามชาติและนักเรียนต่างชาติแล้ว มันเป็นเรื่องเจ็บปวดต่อพวกเขา ซึ่งมันยังทำให้พวกเขามีความรู้สึกจากส่วนลึกว่ามีความแปลกแยกและถูกกีดกันจากสังคมไต้หวันอีกด้วย” อย่างไรก็ดี ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปรับแก้ข้อผิดพลาดการแจกคูปอง 3 เท่าเมื่อปีที่แล้ว ให้ทุกคนที่อาศัยและทำงานในไต้หวันล้วนได้รับประโยชน์จากคูปอง 5 เท่า หากแรงงานข้ามชาติ 700,000 คนและนักเรียนต่างชาติหลายหมื่นคนสามารถขอรับคูปอง 5 เท่าได้ เราเชื่อว่าจะมีร้านค้าที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้อีกมากมาย

Related Articles

Back to top button
Close