ไปสมัครงาน นายจ้างขอดู “ใบรับรองการฉีดวัคซีน” ก.แรงงานชี้ แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมาย

การฉีดวัคซีนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่นานมานี้มีรายงานว่า นายจ้างขอให้ผู้ที่มาสัมภาษณ์งานแสดงใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19  กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ตามกฎหมายบริการจัดหางาน นายจ้างที่รับสมัครงานหรือว่าจ้างลูกจ้าง จะต้องไม่ละเมิดความประสงค์ของผู้สมัครงานหรือลูกจ้าง ในการเรียกเก็บบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองการทำงาน รวมถึงเอกสารประกอบอื่นๆ หรือการขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการสมัครงาน ดังนั้น ใบรับรองการฉีดวัคซีน จึงเป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวในการสมัครงาน นายจ้างต้องมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย มิเช่นนั้น นายจ้างจะถูกลงโทษปรับตามกฎหมายการจ้างงาน

อู๋สูอิง (吳淑瑛)  รองอธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานว่าแรงงานที่ไปสัมภาษณ์งาน ถูกขอให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ทำให้แรงงานมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ซึ่งใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องสงสัย ทั้งนี้ ใบรับรองดังกล่าวเป็นเอกสารที่จำเป็นต้องการสมัครงานหรือไม่ ต้องพิจารณาจากลักษณะของงานและสภาพแวดล้อมที่ทำงานอีกที

หากสถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจมีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ง่าย นายจ้างต้องแจ้งเหตุผลที่สมควรในการขอให้ผู้สมัครงานแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หากไม่มีเหตุผลอันสมควร เท่ากับว่านายจ้างขอให้ผู้สมัครงานแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เป็นการกระทำผิดกฎหมาย หากลูกจ้างหรือแรงงานประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ สามารถรายงานไปยังหน่วยงานบริหารแรงงาน หลังผ่านการสอบสวนข้อเท็จจริง และพบว่านายจ้างมีการละเมิดกฎหมาย จะถูกระวางโทษปรับตั้งแต่ 60,00 เหรียญไต้หวัน สูงสุดไม่เกิน 300,000 เหรียญไต้หวัน

Related Articles

Back to top button
Close