ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ระวัง ! ช่วยผู้อื่นยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่แล้วเรียกเก็บค่าบริการ ถูกปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญ

ภาพประกอบเรื่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( ที่มารูปภาพ/ นำมาจาก Google)

ไต้หวันมีประชากรที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกินหนึ่งล้านคนแล้ว ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อยู่ไต้หวันต้องยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ โอนสัญชาติ หรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลายคนที่ไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนต่างๆจึงได้หาคนช่วยดำเนินการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊คว่า สามารถช่วยพี่น้องชาวเวียดนามในไต้หวันยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ ทำเรื่องโอนสัญชาติ หรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการในราคาถูก และยังกล่าวอีกว่าขอให้เพื่อนๆช่วยแนะนำตนให้เป็นที่รู้จักด้วย หน่วยเฉพาะกิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบเจอพฤติกรรมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบบนโลกออนไลน์ ลงโทษปรับข้อหาฝ่าฝืนระเบียบการเดินทางเข้าออกประเทศและกฎหมายคนเข้าเมือง

ตาม “กฎหมายเข้าออกประเทศและกฎหมายหมายคนเข้าเมือง” งานบริการคนเข้าเมืองเป็นกิจการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ต้องยื่นขอและได้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะสามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจคนเข้าเมืองได้ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถโฆษณาให้บริการและขอเรียกเก็บค่าบริการโดยพลการ หากตรวจพบมีพฤติกรรมดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 เหรียญไต้หวัน ปรับไม่เกิน 1 ล้านเหรียญไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้ว่า ตามกฎหมายเข้าออกประเทศและกฎหมายหมายคนเข้าเมือง การให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ หรือการโอนสัญชาติเป็นต้น เป็นงานบริการที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของบริษัทดูแลคนย้ายถิ่นฐาน ดังนั้น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความประสงค์ยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ ต้องการโอนสัญชาติ หรือดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีเวลาในการเดินเรื่องเอง สามารถใช้บริการบริษัทด้านการอพยพย้ายถิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นขอเอกสารได้

สำหรับขั้นตอนการยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ หรือการยื่นขอเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลังจากเดินทางเข้าประเทศ หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองของท่าน หากต้องการใช้บริการบริษัทด้านการอพยพย้ายถิ่น สามารถดูรายชื่อบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะเลือกบริษัทที่เหมาะสม ประชาชนควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบให้รอบด้าน และอย่าลืมเซ็นสัญญาการขอใช้บริการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน นอกจากนี้ สำหรับบริษัทจัดหาคู่สมรสข้ามพรมแดนที่มักจะปรากฎบนสื่อโซเชียลมีเดีย ตามกฎหมายปัจจุบัน ไม่อนุญาตให้โฆษณาหรือเก็บค่าตอบแทนจากการจัดหาคู่ข้ามพรมแดน หากถูกร้องเรียก ต้องระวางโทษปรับ 1แสน – 5 แสนเหรียญไต้หวัน 

โลกออนไลน์มีความหลากหลาย ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมาก มักรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่นเฟสบุ๊ค ไลน์ จึงอยากจะเตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาและพฤติกรรมการเชิญชวนจากเฟสบุ๊คส่วนตัวบนแฟนเพสเฟสบุ๊คอย่างง่ายดาย และอย่ามอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตนเองโดยพลการ เพื่อไม่ให้เกิดการทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาคู่สมรสข้ามพรมแดนหรือการยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ยื่นขอทำบัตรผ่านระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์จัดหาคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

Related Articles

Back to top button
Close