โควิดชะลอตัวลง ผ่อนคลายการควบคุมพรมแดน ลูกที่เกิดก่อนสมรส 10 รายของคู่สมรสต่างชาติ ยังเข้าประเทศไม่ได้

เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ภาพประกอบเรื่อง : shutterstock)

เพื่อตอบสนองต่อการชะลอตัวของโรคโควิด-19 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. อนุญาตให้คู่สมรสต่างชาติและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมญาติเพื่อเดินทางเข้าไต้หวันในช่วงการควบคุมพรมแดนป้องกันโรคได้  มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงคู่สมรสชาวจีน ฮ่องกงและมาเก๊า  แต่ “บุตรที่เกิดก่อนแต่ง”ของคู่สมรสชาวจีนกลับไม่รวมอยู่ในมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ มีบุตรที่เกิดก่อนแต่งทั้งหมด 10 คน ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ สำหรับเรื่องนี้ คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ได้แถลงเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ระบุว่า จะดำเนินการจัดการทบทวนมาตรการควบคุมพรมแดนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน

ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ไต้หวันระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ ยกเว้นผู้มีสัญชาติไต้หวัน ชาวต่างชาติผู้ถือบัตรถิ่นที่อยู่ และชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าไต้หวันอย่างเร่งด่วนด้วยเหตุผลสำคัญ เช่น เข้าร่วมงานศพ เยี่ยมญาติที่ป่วยหนักหรือการเฝ้าคลอด ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าแบบพิเศษได้ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไต้หวันเริ่มชะลอตัวลง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ศูนย์บัญชาการฯประกาศว่า อนุญาตให้คู่สมรสต่างชาติที่ได้จดทะเบียนสมรสและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพวกเขา สามารถทำเรื่องยื่นขอเดินทางเข้าไต้หวันในช่วงการควบคุมพรมแดนได้

อย่างไรก็ตาม สื่อชี้ว่า มาตรการผ่อนคลายพรมแดนในครั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรธิดาที่เกิดก่อนสมรส ทำให้มีบุตรธิดาประมาณ 10 คนของคู่สมรสต่างชาติชาวจีนที่เกิดก่อนสมรสและไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่ ไม่สามารถกลับเข้าไต้หวันได้ ปัจจุบันยังคงติดอยู่ที่ประเทศจีน ต้องแยกจากครอบครัวที่อยู่ไต้หวัน และไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติ

คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 ก.ย. ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริง หลี่ลี่เจิน (李麗珍) รองประธาน คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวว่า  คู่สมรสต่างชาติ คู่สมรสชาวจีน ฮ่องกง มาเก๊าและบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีบัตรถิ่นที่อยู่  สามารถยื่นขอเข้าประเทศจากการอนุมัติของกระทรวงศึกษาธิการ แต่การปรับมาตรการในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมถึงลูกที่เกิดก่อนสมรสของคู่สมรสต่างชาติ  ส่วน เฉินจงเยี่ยน(陳宗彥) รอง ผอ. ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า ลูกที่เกิดก่อนสมรสของคู่สมรสชาวจีน เป็นลูกของอดีตสามี ไม่ได้เกิดจากคู่สมรสที่เป็นคนไต้หวัน ไม่นับว่าเป็นบุตรธิดาชาวไต้หวัน ดังนั้นจึงไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรการในครั้งนี้

ทั้งนี้ หลี่ลี่เจินเน้นย้ำว่ามาตรการควบคุมพรมแดนในปัจจุบันที่มีต่อชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไต้หวันนั้นล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะทบทวนปรับปรุงมาตรการควบคุมชายแดนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดูจากสถานการณ์การระบาดทั้งในและต่างประเทศ

Related Articles

Back to top button
Close