บาทหลวงชาวเบลเยี่ยมที่ภูเขาเจียนสือซานในเมืองซินจู๋ ทำคุณประโยชน์อุทิศตนให้แก่ไต้หวันมายาวนานกว่า 26 ปี ได้รับบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษ

ก่อนเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองซินจู๋ได้ขับรถบริการเคลื่อนที่ไปภูเขาเจียนสือซานในเมืองซินจู๋ เพื่อมอบบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่กระทำคุณประโยชน์(梅花卡) ให้กับบาทหลวงเกาลี่เหลียง เป็นการแสดงความขอบคุณบาทหลวงชาวเบลเยี่ยมท่านนี้ที่ได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้แก่ไต้หวันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองมานานกว่า 26 ปี ( ที่มารูปภาพ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง )

ก่อนเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองซินจู๋ได้ขับรถบริการเคลื่อนที่ไปภูเขาเจียนสือซานในเมืองซินจู๋ เพื่อมอบบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่กระทำคุณประโยชน์(梅花卡)ให้กับบาทหลวงเกาลี่เหลียง(高立良) เป็นการแสดงความขอบคุณบาทหลวงชาวเบลเยี่ยมท่านนี้ที่ได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้แก่ไต้หวันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองมานานกว่า 26 ปี บาทหลวงเการู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้รับบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า “ไต้หวันเปรียบเหมือนบ้านเกิดของผมไปแล้ว ในบางครั้งผมมีความรู้สึกว่าผมรักดินแดนนี้มากกว่าชาวไต้หวันอีกหลายคน! และอยากขอบคุณสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ได้มามอบของขวัญที่มีความหมายเช่นนี้ก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์!”

บาทหลวงเกาท่านนี้มาจากประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาไต้หวันเมื่ออายุ 30 ปี ท่านทำงานเผยแผ่ศาสนาในหมู่บ้านชนเผ่าของเมืองซินจู๋มาเป็นเวลานาน เพื่อดูแลชนเผ่าพื้นเมืองและชาวฮากกา (เค่อเจียเหริน) ท่านจึงต้องเดินทางไปกลับจากเขตจู๋ตง เถียนผู่ และซิ่วหลวนทุกสัปดาห์ ซึ่งท่านไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องลำบากเลย ขณะเดียวกัน บาทหลวงเกาก็ยังคอยดูแลห่วงใยครอบครัวผู้ด้อยโอกาส บ้านพักคนชราและบ้านพักคนพิการในท้องที่อยู่เสมอ ท่านกล่าวว่า ในหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง บางครอบครัวต้องการความช่วยเหลือจากสังคมเป็นอย่างมาก กลุ่มสังคมสงเคราะห์จะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีพได้ ส่วนบาทหลวงจะเข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวเหล่านี้ เพื่อรับฟังความทุกข์ในใจของพวกเขา พร้อมทั้งมอบพรและความรักของพระเจ้าให้กลายเป็นขวัญและกำลังใจในการเผชิญกับอุปสรรคในชีวิต 

บาทหลวงเกาให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนเป็นพิเศษ ท่านกล่าวว่า ลูกหลานของชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในหมู่บ้านขาดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากสภาพครอบครัวหรือไม่ก็ปัจจัยทางการเงิน เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนรับรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียน นอกจากจะส่งเสริมโครงการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนแล้ว บางหลวงเกายังมักจะอาสาส่งนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไปโรงเรียน อีกทั้งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและปิดเทอมฤดูหนาว ก็มักจะจัดค่ายต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไม่ขาดสาย

หวงชิงชิน(黃清欽) ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซินจู๋กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบาทหลวงเกาได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและหมู่บ้านชนพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายว่าด้วยผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรแบบพิเศษ(梅花卡)  บัตรนี้นอกจากจะไม่จำกัดระยะเวลาการพำนักในไต้หวันแล้ว ยังเป็นการยกย่องแสดงความขอบคุณสำหรับความเสียสละและอุทิศตนทำคุณประโยชน์ให้แก่ไต้หวันมาอย่างยาวนานด้วย

Related Articles

Back to top button
Close