ผูกคูปองดิจิทัลกับบัตรเครดิต เริ่มแล้ว! ข้อมูลที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ คู่สมรสต่างชาติ ควรรู้มีอะไรบ้าง มาดูกัน!

คูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เท่า (ภาพประกอบเรื่อง ภาพจาก: shutterstock

คูปองดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า เริ่มเปิดให้ผูกกับบัตรเครดิตได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. คู่สมรสต่างชาติ ชาวต่างชาติที่มีบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร และเจ้าหน้าที่ทางการทูตล้วนมีสิทธิ์ได้รับคูปอง 5 เท่า คาดว่ามีผู้ได้รับอานิสงค์ประมาณ 150,000 คน เนื่องจากปัจจุบันแพลตฟอร์ม “คูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า”ของสภาบริหาร ให้บริการในภาษาจีนและอังกฤษเท่านั้น บทความในวันนี้ เราจึงรวมข้อมูลที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัคร การดำเนินการ ระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจขั้นตอนการสมัครได้อย่างรวดเร็ว

ประชาชนสามารถขอรับคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ การผูกเพื่อชำระผ่านมือถือ ผูกกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผูกเข้ากับบัตรเครดิต และการรับคูปองแบบกระดาษ ซึ่ง 3 วิธีแรกเป็นคูปองแบบดิจิทัล ประชาชนสามารถเลือกรับคูปองได้ตามความสะดวก โดยให้เข้าไปในเว็บไซต์ทางการของคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่าเพื่อลงทะเบียน สิ่งที่ต้องทราบคือ หลังจากผูกคูปองแบบดิจิทัลแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นคูปองแบบกระดาษได้ ดังนั้นต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนผูกคูปอง

นอกจากนี้ ในปีนี้ ได้เปิดฟังก์ชันใหม่คือ “การผูกบัตรร่วมกัน” กล่าวคือ 1 รายชื่อสามารถผูกคูปองร่วมกับผู้อื่นได้อีก 4 รายชื่อ (รวมผูกร่วมได้ 5 คน) โดยสามารถลงทะเบียนขอรับคูปอง 5 เท่าพร้อมกันในคราวเดียว เป็นการอำนวยความสะดวกต่อครอบครัวที่มีเด็กและคนชรา และถึงแม้ไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกัน ก็สามารถผูกบัตรร่วมกันได้เช่นเดียวกัน เมื่อเพิ่มรายชื่อผู้ที่ต้องการผูกบัตรร่วมกัน ต้องใช้”บัตรประกันสุขภาพ” ของคนผู้นั้นเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน ประชาชนสามารถขอรับรหัสผ่านจากแอพลิเคชั่นประกันสุขภาพ ผู้ที่มีเครื่องอ่านบัตรสามารถดำเนินการผูกบัตรผ่านเว็บไซต์ทางการคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า ผู้ที่ไม่มีเครื่องอ่านบัตร สามารถขอรับคูปองโดยใช้เครื่องจากร้านสะดวกซื้อ 4 รายใหญ่

สำหรับคูปองแบบกระดาษ ต้องใช้บัตรประกันสุขภาพหรือบัตรถิ่นที่อยู่และยืนยันตัวตนด้วยเครื่องอ่านบัตร หรือรับรหัสผ่านจากแอพลิเคชั่นประกันสุขภาพ จากนั้นให้เลือกช่องทางการรับคูปอง สามารถขอรับได้จากร้านสะดวกซื้อ 4 รายใหญ่ (เซเว่นอีเลเว่น / แฟมิลี่มาร์ท /ไฮไลฟ์ / โอเคมาร์ท) ร้านเฉวียนเหลียน หรือ PX Mart ร้าน Simple Mart ร้านคอสเมด (cosmed)  ร้านวัตสัน (Watsons) หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สำหรับช่องทางการลงทะเบียนคูปองกระดาษ สามารถลงทะเบียนได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ทางการคูปอง 5เท่า

ด้านระยะเวลาการ คูปองดิจิทัล เปิดให้ลงทะเบียนผูกบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. ปี 2021 – 30 เม.ย. ปี 2022 ส่วนผู้ที่ต้องการผูกบัตรร่วมกัน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. – 1 ต.ค. ปี 2021 หากต้องการยกเลิกหรือถอนการผู้บัตรร่วมกัน ต้องดำเนินการยกเลิกระหว่างวันที่ 2 ต.ค. ถึงเที่ยงวันของวันที่ 6 ต.ค. คูปองกระดาษเปิดให้ลงทะเบียนขอรับคูปอง 2 รอบ รอบแรกคือระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 1 ต.ค. ( รับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 21 ต.ค.)  รอบที่สอง เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ต.ค. ( รับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 21 พ.ย.) ส่วนเว็บไซต์ที่ทำการไปรษณีย์และการโทรจอง เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. และขอรับคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 30 ต.ค. ทั้งนี้จะสามารถใช้คูปองดิจิทัลและคูปองกระดาษได้โดยเร็วที่สุดคือวันที่ 8 ต.ค. ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. ปีหน้า

สิ่งที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติควรทราบคือ เนื่องจากการผูกคูปองดิจิทัลกับบัตรต้องใช้บัตรประกันสุขภาพเพื่อยืนยันตัวตน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรประกันสุขภาพ สามารถพกบัตรถิ่นที่อยู่ไปขอรับคูปองได้จากที่ทำการไปรษณีย์ ส่วนคู่สมรสต่างชาติ คู่สมรสชาวฮ่องกง มาเก๊า ที่พำนักในไต้หวันด้วยเหตุผลอื่น เช่น การทำงาน ลงทุน หรือถือครองบัตรทองการจ้างงาน ในกรณีที่ระบบไม่สามารถยืนยันสถานะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ให้ติดต่อศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ โดยให้แจ้งหมายเลขบัตรถิ่นที่อยู่ของตนและเลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส เพื่อดำเนินการแก้ไขสถานะในระบบ หลังจากนั้นก็จะสามารถลงทะเบียนขอรับคูปอง 5 เท่า  สำหรับผู้ที่เคยแก้ไขสถานะเพื่อรับคูปอง 3 เท่าเมื่อปีที่แล้ว การขอรับคูปองในรอบนี้ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขซ้ำ

นอกจากนี้ หากยังดำเนินการจดทะเบียนสมรสไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้นำทะเบียนสมรสที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของประเทศต้นทาง ไปดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในท้องที่ จากนั้นให้โทรหรือเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ก็จะสามารถลงทะเบียนขอรับคูปองได้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด ต้องยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ใหม่ จึงตะสามารถขอรับคูปองได้ ส่วนคู่สมรสที่หย่าร้างกับชาวไต้หวัน กรณีที่บัตรถิ่นที่อยู่ยังมีอายุการใช้งาน ก็สามารถขอรับคูปอง 5 เท่าได้เช่นกัน

หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือชาวต่างชาติมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอรับคูปอง 5 เท่า สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริการ7ภาษาถามและตอบข้อสงสัยคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า หรือ ข้อมูลคูปอง5เท่าฉบับพกพา หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วน 0800-024-111(บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ให้บริการ 7 ภาษา (จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา) หรือสายด่วน 1988 กระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงเศรษฐการ สายด่วน 1996 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Related Articles

Back to top button
Close