รง.ต่างชาติที่เจียอี้หยุดงานประท้วง ไม่พอใจเงินเดือนไม่ถึง 24,000 เรียกร้องเบี้ยเลี้ยงกะกลางคืน

บริษัทแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมโถวเฉียว ในเมืองเจียอี้ เกิดเหตุการณ์หยุดงานประท้วง มีรายงานว่า แรงงานต่างชาติบางคนในบริษัทแห่งนี้ไม่พอใจกับเงินเดือนที่ไม่ถึง 24,000 ตามที่กฎหมายมาตรฐานแรงงานกำหนด ไม่ได้รับค่าโอทีจากการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และข้อเรียกร้องสำคัญในครั้งนี้คือ อัตราเบี้ยเลี้ยงกะกลางคืนได้รับต่างชาติแรงงานไต้หวัน บ่ายวันที่ 5 ต.ค. สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนเมืองเจียอี้ ได้เข้าไปช่วยประสานงาน ทำความเข้าใจสถานการณ์ ในเบื้องต้นระบุว่า ทางบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย ส่วนข้อเรียกร้องขอเบี้ยเลี้ยงกะกลางคืน กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา หลังเสร็จสิ้นการเจรจาในเย็นวันดังกล่าว แรงงานต่างชาติก็ได้กลับไปทำงานของตน

จากรายงาน แรงงานต่างชาติบางคนเริ่มหยุดงานประท้วงตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. มีแรงงานสมทบหยุดงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 5 ต.ค. มีแรงงานหยุดงานกว่า 30 คน นักข่าวสำนักพิมพ์สี่ฝั่งได้โทรศัพท์สอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชน เมืองเจียอี้ รอง ผ.อ. ชี้ว่า เงินเดือนที่ได้รับจริงไม่ถึง 24,000 TWD เป็นเพราะต้องหักค่าที่พักและค่าอาหารของแรงงานประมาณ 2,100 TWD เรื่องเงินเดือนไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องค่าโอทีในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังตรวจสอบข้อมูลพบว่าทางบริษัทได้จ่ายค่าโอทีถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนการเรียกร้องเบี้ยเลี้ยงกะกลางคืน รองผู้อำนวยการระบุ เบี้ยเลี้ยงกะกลางคืนไม่ใช่ค่าจ้างตามกฎหมาย จะจ่ายและจ่ายเท่าไร ขึ้นอยู่กับการตกลงเจรจาระหว่างนายจ้างและแรงงาน บางครั้งอัตราเบี้ยเลี้ยงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน แต่เน้นย้ำว่าทางบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ล่าสุดข้อเรียกร้องในส่วนนี้ได้ให้ทั้งสองได้เจรจาตกลงกันเองก่อน หากไม่มีข้อตกลง สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชนเมืองเจียอี้จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์ ทำงานในตำแหน่งเดียวกัน แต่ได้รับค่าจ้างแตกต่างกันหรือไม่ หลังจากนั้นจะจัดประชุมไกล่เกลี่ยตามคำเรียกร้อง

ตามกฎหมายแรงงานห้ามนัดหยุดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้นวันที่หยุดงานประท้วงจะถือเป็นการขาดงาน และตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน หากแรงงานขาดงานติดต่อกัน 3 วัน นายจ้างสามารถให้ออกจากงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีแรงงานบางคนหยุดงานประท้วงแล้ว 2 วัน หลังจากที่สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชน เมืองเจียอี้เข้ามาช่วยประสานงาน ฝ่ายนายจ้างยินยอมให้เปลี่ยนวันหยุดงานประท้วงให้เป็นวันลาหยุดพิเศษ การเจรจาเสร็จสิ้นประมาณ 18:00 น. แรงงานที่หยุดงานประท้วงยินยอมกลับไปทำงาน จึงทำให้เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

รองผู้อำนวยการชี้ว่า หากแรงงานต่างชาติมีความต้องการใดๆ สามารถสะท้อนข้อเรียกร้องกับทางบริษัท หรือร้องเรียนไปยังสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955 รวมถึงสามารถแจ้งเรื่องมาที่สำนักงานพัฒนาแรงงานและเยาวชน ทั้งนี้ทางสำนักงานและสายด่วน 1955 มีเจ้าหน้าที่ล่ามคอยบริการ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องอุปสรรคทางภาษา

Related Articles

Back to top button
Close