ให้ รง.ต่างชาติยื่นเอกสารออนไลน์ จัดการปัญหา บจง.เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงาน ก.แรงงานชี้ คาดดำเนินการปีหน้า

ส.ส.หงเซินฮั่นได้ตั้งคำถามกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการประชุมสภา เกี่ยวกับประเด็นบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงาน เรียกร้องให้ปรับปรุงระบบที่มีช่องโหว่ เปิดให้แรงงานต่างชาติสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ เพื่อกำจัดบริษัทจัดหางานที่มีพฤติกรรมเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงาน อย่างไรก็ดี สวี่หมิงชุน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้ให้คำมั่นสำหรับเรื่องนี้ว่าจะดำเนินการหารือลดขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ด้วยตนเอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีหน้า

ตามระเบียบกฎหมายปัจจุบัน บริษัทจัดหางานจะสามารถเรียกค่าใช้จ่ายจากแรงงานต่างชาติได้เฉพาะค่าบริการรายเดือน เดือนละ 1500- 1800 เหรียญไต้หวัน หากเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ถือว่าผิดกฎหมาย อาจถูกปรับ 10 ถึง 20 เท่าของจำนวนเงินที่เรียกเก็บ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแพลตฟอร์มการยื่นเอกสารออนไลน์ขาดแคลนภาษาอื่นๆที่เป็นภาษาบ้านเกิดของแรงงาน อีกทั้งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้แรงงานและนายจ้างไม่สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาบริษัทจัดหางานให้ช่วยยื่นเอกสาร ทำให้หลายบริษัทจัดหางานใช้โอกาสจากข้อมูลที่ตนมีเรียกเก็บค่าย้ายงานหรือค่าซื้อตำแหน่งงานกับแรงงานต่างชาติที่จะเปลี่ยนงานหรือนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างชาติ มิเช่นนั้น ก็จะไม่ช่วยดำเนินการให้แรงงานเปลี่ยนย้ายนายจ้าง ไม่เพียงแต่เป็นการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างชาติ นายจ้างเองก็ได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมผิดกฎหมายของบริษัทจัดหางานไม่น้อยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ ส.ส.หงเซินฮั่น ส.ส.หลินฉู่อิน ส.ส.ไล่ผิ่นอวี๋ ได้จัดงานแถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงได้ตั้งคำถามเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการประชุมสภาอีกครั้ง เขาได้ระบุว่า เป็นเพราะแรงงานต่างชาติไม่สามารถยื่นขอออกเอกสารใบอนุญาตการจ้างงานใหม่ได้ด้วยตนเอง บริษัทจัดหางานที่ไร้จรรยาบรรณจึงใช้โอกาสนี้เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงาน เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานจัดการปัญหาเรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานให้หมดสิ้น โดยทำแพลตฟอร์มออนไลน์ให้แรงงานและนายจ้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางาน

ก่อนหน้านี้เพื่อจัดหาปัญหาค่าซื้อตำแหน่งงาน กระทรวงแรงงานเคยรณรงค์ให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติร้องเรียนบริษัทจัดหางานที่เรียกค่าค่าซื้อตำแหน่งงาน ผู้ร้องเรียนจะได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นเหรียญ แต่หงเซินฮั่นชี้ว่า บุคคลที่เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานหลายคนไม่ใช่คนของบริษัทจัดหางานโดยตรง แต่บริษัทจัดหางานให้ญาติสนิทเป็นคนเรียกเก็บเงิน ทำให้หลายครั้งที่หลังจากกองแรงงานท้องถิ่นได้รับการร้องเรียน เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนของบริษัทจัดหางาน คดีจึงไม่ไปไหน อย่างไรก็ดี ขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบช่องโหว่ของกฎหมายนี้

สำหรับข้อเรียกร้องข้างต้น สวี่หมิงชุน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานระบุว่า จะดำเนินการปรับปรุงกลไกการยื่นเอกสารในปัจจุบัน ประชุมหารือแนวทางในการดาวน์โหลดเอกสาร การยื่นเอกสารออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อนายจ้างและแรงงานต่างชาติ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ปีหน้า ส่วนเรื่องมีผู้ที่เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจัดหางาน กระทรวงแรงงานจะจัดทำหนังสือคำอธิบายหรือคำแนะนำ ให้กองแรงงานท้องถิ่นสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เรียกเก็บค่าซื้อตำแหน่งงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับบริษัทจัดหางาน

Related Articles

Back to top button
Close