คาด พ.ย. นี้เปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคสวัสดิการ

เดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ ล่าสุดยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน แต่จะเปิดให้แรงงานต่างชาติจากประเทศเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก่อน โดยจะเปิดให้นำเข้าแรงงานทั้งภาคการอุตสาหกรรมและภาคสวัสดิการ (ภาพประกอบเรื่อง : ภาพจากศูนย์ข้อมูล)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ไต้หวันใช้มาตรการป้องกันโรคควบคุมพรมแดนอย่างเข้มงวด ห้ามแรงงานต่างชาติทั้งหมดเข้าไต้หวัน ส่งผลให้หลายภาคอุตสาหกรรมในไต้หวันไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง และภาคสวัสดิการสังคมต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน ช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดในไต้หวันเริ่มชะลอตัว หลายภาคส่วนเริ่มเรียกร้องให้เปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ เสิ่นหรงจิน (沈榮津) รองประธานสภาบริหารระบุว่า หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าสามารถเปิดให้นำเข้าแรงงานข้ามชาติได้เดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์สี่ฝั่ง โทรศัพท์สอบถามกระทรวงแรงงานถึงเงื่อนไขและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับแรงงานต่างชาติ ได้ข้อมูลว่าล่าสุดยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน แต่จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติจากประเทศเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก่อน โดยจะเปิดให้นำเข้าแรงงานทั้งภาคการอุตสาหกรรมและภาคสวัสดิการ

นายซูอวี้กั๋ว (蘇裕國) รอง ผอ. สำนักงานบริหารแรงงานข้ามชาติ กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์บัญชาการฯยังใช้มาตรการป้องกันโรคควบคุมพรมแดนห้ามชาวต่างชาติเข้าไต้หวัน ดังนั้น ทางกระทรวงแรงงานจะเสนอแผนอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติไปยังกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พร้อมมาตรการป้องกันโรคที่ครบถ้วน คาดว่าสามารถอนุญาตให้นำเข้าแรงงานได้เดือนพฤศจิกายน แต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่นอน โดยกลุ่มแรกเปิดให้แรงงานจากประเทศเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และอนุญาตให้นำเข้าแรงงานจากทุกอุตสาหกรรม

ในส่วนการป้องกันโรค  ซูอวี้กั๋วระบุว่า จะไม่จำกัดการเข้าประเทศจากสถานการณ์การระบาดของประเทศต้นทาง แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะได้รับอนุญาตเข้าประเทศก่อน โดยต้องทำการตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 3 วัน หลังเข้าไต้หวันต้องตรวจ PCR อีกครั้ง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคกักตัวสังเกตอาการ 1 คนต่อ1 ห้อง เป็นเวลา 14 วันและสังเกตอาการด้วยตนเอง 7 วัน ในส่วนของการกักตัว ให้กักตัวตามประเภทอุตสาหกรรม มีทั้งกักตัวในสถานกักโรครวมและกักตัวที่บ้าน สถานที่กักตัวและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ใช้ข้อกำหนดเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

หลังจากแผนที่กระทรวงแรงงานยื่นต่อกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้รับการอนุมัติ นายจ้างและแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่อกระทรวงแรงงาน ทางกระทรวงแรงงานจะวางแผนนำเข้าแรงงานตามความต้องการ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงานและนโยบายเสียค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ของแรงงานอินโดนีเซียในอนาคต กระทรวงแรงงานก็กำลังวางแผนหาแรงงานต่างชาติจากประเทศใหม่ๆ ปัจจุบันมุ่งเป้าไปที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก สำรวจความต้องการของแต่ละประเทศและดำเนินการวางแผนและปรึกษาหาแนวทาง หากมีความคืบหน้าใด จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

Related Articles

Back to top button
Close