คาดเริ่มก่อสร้างก่อนสิ้นปีหน้า! ท่าเรือท่าเรือหนานฟางอ้าวกำลังจะมีห้องละหมาด

(ภาพ: ภาพข้อมูล )

ลูกเรือประมงต่างชาติที่ต้องพักอาศัยบนเรือเป็นเวลานาน พบกับความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตหลายอย่าง หลายปีที่ผ่านมามีแต่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ช่วยต่อสู้เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของพวกเขา ล่าสุดเทศบาลเมืองอี๋หลานมีโครงการเปลี่ยนศูนย์ชายฝั่งที่ท่าเรือหนานฟางอ้าวของลูกเรือประมงจีนแผ่นดินใหญ่ ให้กลายเป็น “อาคารอเนกประสงค์สำหรับแรงงานประมงต่างชาติ’ นอกจากสร้างหอพักแล้ว ยังมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องละหมาด การออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้า หากการของบประมาณผ่านไปอย่างราบรื่น จะสร้างเสร็จสิ้นเร็วที่สุดสิ้นปี 2023

ทีมผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์สี่ฝั่งเคยสัมภาษณ์ คุณหลี่เจิ้งซิน นักสังคมสงเคราะห์ที่ศูนย์บริการสังคม Rerum Novarum Center  ในตอนนั้นเขากล่าวว่า นอกจากห้องอายน้ำ ห้องละหมาดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน คุณหลี่เจิ้งซินที่เคยอยู่อินโดนีเซียถึง 11 ปี มักพูดคุยกับลูกเรืออินโดนีเซียเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา เขาบอกว่ามักได้ยินลูกเรือประมงต่างชาติที่ท่าเรือเล็กๆบางแห่ง บ่นว่าอยากมีห้องอาบน้ำที่มีน้ำอุ่นและห้องละหมาดที่สะอาน เหมือนกับท่าเรือใหญ่ๆบ้าง

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองอี๋หลาน สำนักการเกษตรเมืองอี๋หลานได้เสนอแผน “ โครงการปรับปรุงออกแบบอาคารอเนกประสงค์ที่ท่าเรือหนานฟางอ้าว”  โดยโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณ 970,000 เหรียญไต้หวัน กรมประมงให้เงินอุดหนุน 873,000 เหรียญไต้หวัน คาดว่าจะออกแบบเสร็จสิ้นกลางปีหน้า และเริ่มดำเนินการสร้างก่อนสิ้นปีหน้า ในส่วนของงบประมาณการปรับปรุงก่อสร้าง ต้องรอให้ออกแบบเสร็จสิ้นจึงจะสามารถกำหนดได้

ทางเทศบาลชี้ว่า  หลังจากทำการสำรวจลูกเรือประมงต่างชาติและนายจ้าง  ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกเรือประมงต่างชาติต่อคุณภาพของเรือที่พักอาศัย พอใจปานกลางคิดเป็น 61% พอใจมาก พอใจมากที่สุดคิดเป็น 30% และไม่พอใจคิดเป็น 9% ส่วนผลสำรวจลูกเรือที่ยินยอมพักในอาคารอเนกประสงค์มี 67% และมีผู้ที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าพักอาคารอเนกประสงค์คิดเป็น 58%  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าพัก เช่น ท่าทีของเจ้าของเรือ สภาพแวดล้อมอาคาร และต้องพักร่วมกับพวกอื่นหรือไม่

เมืองอี๋หลานมีแรงงานประมงต่างชาติประมาณ 2,500 ถึง 3,000 คน ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ล่าสุดลดเหลือ 1600 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวอินโดนีเซีย 70%  เนื่องจากลูกเรือประมงจากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง ศูนย์ชายฝั่งกลายเป็นอาคารไร้คนอาศัย ทางเทศบาลจึงวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร  คาดว่าสามารถรองรับคนได้ 195 คน อาคารเอนกประสงค์ยังมีบริการอื่นๆให้กับลูกเรือที่ไม่ได้เข้าพักในอาคาร อาทิ น้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำ ฟิตเนส พื้นที่สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา พื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นที่พักชั่วคราวสำหรับแรงงานต่างชาติ หรือที่หลบภัยฉุกเฉินช่วงพายุไต้ฝุ่น นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตไร้สายไว้บริการแรงงานต่างชาติอีกด้วย

Related Articles

Back to top button
Close