เตรียมเปิดนำเข้า รง.ต่างชาติ ! บริษัทเอเย่นต์ : รู้สึกยินดี แต่กังวลว่าจะไม่ได้โควต้าแรงงาน

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่าจะเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะใช้ระบบสะสมคะแนนเป็นเกณฑ์คัดเลือกนำเข้าแรงงานต่างชาติ  (ภาพประกอบเรื่อง : ภาพข้อมูล )

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า จะเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจะใช้ “ระบบสะสมคะแนน” เป็นเกณฑ์คัดเลือกนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยพิจารณาจาก แรงงานต่างชาติได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่ การเตรียมความพร้อมหอพักแรงงาน และสถานการณ์โควิดในประเทศต้นทางเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน ผู้ที่ได้คะแนนสูง จะได้รับสิทธิ์เข้าไต้หวันก่อน บริษัทจัดหางาน  South East Asia Group ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง กล่าวว่า  มีความรู้สึกยินดีที่รัฐบาลเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่การใช้ระบบสะสมคะแนนอาจยังมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์ และมีนายจ้างจำนวนมากที่กังวลว่าจำนวนเตียงกักโรคน้อยเกินมาก อาจทำให้ไม่ได้โควต้าแรงงาน

สวี่หยวนหรุ่ย (許元睿) ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด บริษัทจัดหางาน  South East Asia Group กล่าวว่า กระทรวงแรงงานวางแผนจัดเตรียมเตียงกักโรค 1,700 เตียงในระลอกแรก แต่แค่บริษัท South East Asia Group หนึ่งบริษัท ก็มีแรงงานต่างชาติที่รอการนำเข้าประมาณ 200 คนแล้ว แล้วไหนจะนายจ้างภาคสวัสดิการสังคมยังต้องแย่งโควตาแรงงานกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการฯก็ได้ประกาศว่า หลังจากวันที่ 14 ธ.ค. เนื่องจากจะมีชาวไต้หวันจำนวนมากเดินทางกลับประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงต้องชะลอนำเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราว ทำให้นายจ้างบางส่วนรู้สึกว่านโยบายการเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติในครั้งนี้ เป็นเพียงภาพเลือนลางที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง หากต้องการนำเข้าแรงงานต่างชาติได้อย่างเสถียรนั้น เกรงว่าต้องรอจนถึงหลังเดือนมีนาคมปีหน้า

สวี่หยวนหรุ่ยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ระบบสะสมคะแนน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานนั้นเกิดจากเจตนาดี โดยมีความหวังว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดภายใต้จำนวนเตียงที่มีจำกัด แต่ดูเหมือนว่าขาดการไตร่ตรองเชิงลึก ตัวอย่างเช่น หอพักทั่วไปของแรงงานต่างชาติ เป็นหอพักที่คนหมู่มากพักร่วมกัน แต่หากดูจากระบบสะสมคะแนน  พบว่านายจ้างต้องจัดเตรียมห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ ต้องมีห้องน้ำในตัว จึงจะได้คะแนนสูง “ถ้าหากนายจ้างภาคอุตสาหกรรมต้องจัดห้องพักเดี่ยวให้แรงงาน จึงจะสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้ ก็นับเป็นภาระที่หนักสำหรับนายจ้างเช่นกัน ”

ตามรายงาน กระทรวงแรงงานเสนอระบบสะสมคะแนน 3 รายการได้แก่ สภาพการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติ ความพร้อมของหอพักในสถานประกอบการ และสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศต้นทาง ด้านสภาพการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจะได้คะแนน 55 คะแนน ฉีดวัคซีนแล้วหนึ่งเข็มได้ 45 คะแนน หากไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย ก็จะไม่ได้คะแนน  ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศต้นทาง จะดูจากตัวเลขเฉลี่ยของผู้ป่วยใหม่รายวันในรอบ 7 วันในประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันต่ำกว่า 5,000 ราย จะได้  10 คะแนน ตัวเลขผู้ป่วย 5,001- 10,000 ราย ได้ 5 คะแนน หากผู้ป่วยยืนยันมีตัวเลขเฉลี่ย 1หมื่นรายขึ้นไป ก็จะไม่ได้คะแนน ส่วนด้านความพร้อมของหอพักในสถานประกอบการ แบ่งเป็นห้องชุดที่มีห้องน้ำในตัวและห้องธรรมดา โดยให้คะแนนจากจากจำนวนผู้เข้าพัก  พักรวมกัน 9 คนขึ้นไปไม่ได้คะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากนายจ้างในภาคสวัสดิการสังคมมีลักษณะที่แตกต่างจากนายจ้างภาคอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานจะมีเกณฑ์การให้คะแนนแยกต่างหาก นายจ้างภาคสวัสดิการสังคมจะไม่มีการให้คะแนนด้านความพร้อมของหอพัก ซึ่ง วิธีการให้คะแนนจริงนั้น ต้องรอกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ดี นายจ้างรู้สึกยินดีต่อท่าทีของรัฐบาลที่อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ และมีความหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติได้อย่างมีเสถียรภาพ บริษัทจัดหางาน  South East Asia  Group กล่าวว่ารู้สึกดีใจเช่นกัน และเพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาล ได้ร่วมมือกับบริษัทจัดหางานต่างประเทศ ให้แรงงานต่างชาติต้องเข้ารับวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศระเบียบการนำเข้าแรงงานต่างชาติเสียอีก ปัจจุบันได้นำรายชื่อแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดขึ้นบนแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อให้นายจ้างได้คัดเลือก เตรียมความพร้อมสำหรับระเบียบที่รัฐบาลวางไว้เรียบร้อยแล้ว

Related Articles

Back to top button
Close