รง.ต่างชาติฉีดวัคซีนครบสองเข็มเข้าไต้หวันได้ ยอมรับวัคซีนที่ WHO รับรอง ซึ่งรวมวัคซีนจีนด้วย

ฉีดวัคซีนโควิด-19ที่อินโดนีเซีย (ภาพประกอบเรื่อง / shutterstock )

เนื่องจากไหวันประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก รัฐบาลจึงวางแผนอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม เมื่อวันที่ 4 พ.ย. คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติไต้หวัน ได้เรียกประชุมกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน กระทรวงเศรษฐการ และสภาพัฒนาแห่งชาติเพื่อหารือในประเด็น มาตรการป้องกันโรคและการเตรียมพร้อมรับมือเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยนายไช่ม่งเหลียง (蔡孟良) อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่า ในส่วนของยี่ห้อวัคซีน ไต้หวันยอมรับวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO) 6 ชนิด ซึ่งรวมถึงวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีนด้วย 

ตามรายงาน เนื่องจากวัคซีนที่แรงงานต่างชาติได้รับ อาจไม่ใช่วัคซีน 4 ชนิดที่ไต้หวันยอมรับในปัจจุบัน สำหรับประเด็นว่าด้วยเรื่องแรงงานต่างชาติที่ฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่น สามารถเข้ามาในประเทศได้หรือไม่ นายไช่ม่งเหลียงได้ชี้แจงว่า ยอมรับวัคซีนที่ผ่านการรับรองจาก WHO ซึ่งวัคซีนที่ WHO ให้การรับรองในปัจจุบันได้แก่ ไฟเซอร์BNT (ไฟเซอร์-ไบออนเทค)  แอสตราเซเนกา (AZ)  จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์นา และวัคซีนของจีนอีก 2 ยี่ห้อ คือซิโนแวคและซิโนฟาร์ม

ส่วนวันที่เปิดให้นำเข้าแรงงาน สวี่หมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันกล่าวว่า อย่างช้าที่สุดปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ อนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่เมื่อพิจารณาว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน คนไต้หวันจะกลับประเทศจำนวนมาก ดังนั้นวันที่ 14 ธันวาคมจะชะลอนำเข้าแรงงานต่างชาติชั่วคราว และเปิดให้นำเข้าอีกครั้งหลังวันที่ 14 ก.พ.ปีหน้า ส่วนเหตุผลที่เลือกวันที่ 14 ก.พ. เพราะต้องสังเกตว่าหลังจากแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวัน จะส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดในประเทศหรือไม่ การกำหนดให้เป็นวันที่ 14 ก.พ. จึงเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด และตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.ก็จะเปิดให้แรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมเดินทางเข้าไต้หวัน และอนุญาตให้กักตัวที่โรงแรมกักโรคหรือที่บ้านได้ ส่วนผู้อนุบาลในครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศอินโดนีเซีย สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอโครงการแรงงานอินโดนีเซียไปทำงานต่างประเทศเสียค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ แต่ไต้หวันไม่ยอมรับ ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา  ล่าสุดได้ส่งรายงานระเบียบมาตรการป้องกันโรคไปยังสำนักงานเศรษฐกิจและธรรมอินโดนีเซีย ประจำไทเป ซึ่งอีกฝ่ายมีความยินดีที่จะหารือเรื่องนี้เช่นกัน

นอกจากนี้ สวี่หมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไต้หวันยังได้ให้สัญญาว่า ในช่วง “การกักตัว 14+7” แรงงานต่างชาติไม่ต้องเสียค่าที่พักและค่าอาหารใดๆทั้งสิ้น เงินเดือนก็จะไม่ลดลงเช่นกัน  ส่วนไช่ม่งเหลียง (蔡孟良) อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานกักโรครวมได้รับเงินอุดหนุนการป้องกันโรค ดังนั้นจึงไม่มีการจ่ายเงินเดือน แต่หากรับเงินเดือนจากนายจ้าง ก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป้องกันโรค ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนช่วงเวลากักตัวสังเกตอาการด้วยตนเอง 7 วัน นายต้องต้องจ่ายเงินเดือน เพราะหากแรงงานไม่ได้รับเงินเดือนแล้วยังต้องกักตัว เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม ในเมื่อนายจ้างมีความต้องการนำเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ก็ต้องมีเรื่องของต้นทุน สิ่งใดที่ควรจ่ายก็ต้องจ่าย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ

Related Articles

Back to top button
Close