รวมข้อมูลมาตรการป้องกันโรคก่อนมาไต้หวันสำหรับ รง.ต่างชาติ ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายกักตัวหรือค่าประกัน

ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติตั้งแต่วันที่ 11 .. แผนนำเข้าแรงงานต่างชาติดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.. ปีหน้า อินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่เข้าไต้หวัน  (ภาพประกอบเรื่อง : shutterstock )

ไต้หวันเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. แผนนำเข้าแรงงานต่างชาติดังกล่าวจะใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ปีหน้า อินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มแรกที่เข้าไต้หวัน ก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน แรงงานต่างชาติควรทำอะไรบ้าง บทความนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้กัน

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประเทศสำหรับแรงงานต่างชาติ :

อันดับแรก  แรงงานต่างชาติต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนป้องกันการแพร่ระบาดของบริษัทจัดหางานที่ได้รับการตรวจสอบโดยภาครัฐจากประเทศต้นทาง เพื่อยื่นขอวีซ่าทำงานที่สำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างชาติ โดยต้องให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังต่อไปนี้  1. สามวันก่อนเข้าศูนย์ฝึกอบรม ต้องไปตรวจโควิดแบบ PCR ที่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน และต้องมีผลตรวจเป็นลบ 2.ก่อนเข้าประเทศ ทางที่ดีควรให้แรงงานต่างชาติฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)ครบโดส หรือวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวัน 3. ก่อนขึ้นเครื่อง 7 วัน แรงงานต่างชาติควรปฏิบัติตามมาตรการสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด และก่อนขึ้นเครื่อง 72 ชั่วโมง ต้องตรวจโควิดแบบ PCR อีกครั้งโดยต้องมีผลเป็นลบ และต้องแยกพักห้องละหนึ่งคนก่อนขึ้นเครื่อง โดยห้ามออกจากห้องพัก

มาตรการป้องกันโรคหลังเข้าประเทศสำหรับแรงงานต่างชาติ:

ในระยะแรก แรงงานต่างชาติต้องกักตัวที่สถานกักโรครวมเป็นเวลา 14 วันและเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองต่ออีก 7 วัน เมื่อมาถึงสนามบิน ต้องตรวจโควิดแบบ PCR ก่อน จากนั้นเดินทางไปกักตัวที่สถานกักโรครวม ก่อนครบกำหนดกักตัวต้องตรวจPCR อีกครั้ง จากนั้นต่อด้วยการเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง 7 วัน ช่วงเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ต้องตรวจคัดกรองแบบรวดเร็ว 1 ครั้งโดยปฏิบัติตามระเบียบการเข้าออกของสถานกักโรครวม นอกจากนี้ ในช่วงสังเกตอาการด้วยตนเอง ตามหลักแล้วห้ามออกไปข้างนอกโดยพลการ ยกเว้นเดินทางไปสถานพยาบาลหรือกรณีฉุกเฉิน โดยต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน และต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะรับส่งตลอดการเดินทาง

แรงงานต่างชาติไม่ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมกักตัวป้องกันโรคหรือค่าประกัน:

ในช่วงกักตัว 14 วันและเฝ้าสังเกตอาการตนเอง 7 วัน นายจ้างและภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าตรวจ PCR แรงงานต่างชาติไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไต้หวัน ยังมีข้อกำหนดให้นายจ้างซื้อประกันโควิดให้แรงงานต่างชาติ  เพื่อเป็นค่ารักษากรณีแรงงานต่างชาติตรวจจพบติดโควิดหลังจากเดินทางเข้าไต้หวันหรือระหว่างกักตัว รายละเอียดการประกันขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างนายจ้างและบริษัทประกันภัย นายจ้างจะเป็นผู้ซื้อหรือแรงงานจะซื้อประกันเองก็ได้ หากแรงงานเป็นฝ่ายซื้อประกันด้วยตนเอง นายจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมดคืนให้และสละสิทธิ์ในการเคลมประกัน

Related Articles

Back to top button
Close