วัคซีนAZ จำนวน 594,000 โดสใกล้หมดอายุ เฉินฯชี้ ยังไม่มีแผนฉีดวัคซีนให้ รง.ผิดกฎหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกา ศูนย์บัญชาการฯประกาศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประชาชนเดินเข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้เลย ไม่ต้องจองคิว แต่ยังไม่มีแผนฉีดวัคซีนใก้กับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย (ภาพประกอบเรื่อง : shutterstock )

วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ไต้หวันสั่งซื้อเองจำนวน 594,000 โดสมาถึงไต้หวันเมื่อวันที่ 7 พ.ย. มีอายุการใช้งานจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อคำนึงถึงระยะเวลาการตรวจสอบวัคซีนอีก 7 วัน วัคซีนล็อตนี้จะใช้งานได้เร็วที่สุดวันที่ 15 พ.ย. หมายความว่า เหลือระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ที่จะต้องฉีดวัคซีนล็อตนี้ให้หมด สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดในไต้หวันเริ่มชะลอตัว ประชาชนเริ่มไม่มีความกระตือรือร้นในการฉีดวัคซีน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีน ศูนย์บัญชาการฯประกาศ อนุญาตให้โรงพยาบาลฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ประชาชนได้โดยตรง และเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังไม่มีแผนฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

สื่อทั่วไปรายงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์บัญชาการฯประกาศ ประชาชนสามารถเดินทางไปสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนได้โดยตรง ไม่ต้องจองคิวนัดหมายผ่านแพลตฟอร์มฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ศูนย์บัญชาการฯประกาศว่าได้ย่นระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่หนึ่งและเข็มที่สองให้สั้นลง จาก 10 วันเป็น 8 วัน และกำลังพิจารณาอาจลดเหลือ 6-8 สัปดาห์ โดยหวังว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนโดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ส.ค. ไต้หวันมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกครอบคลุมเกิน 76% ของจำนวนประชากร วัคซีนเข็มสองครอบคลุม 39% สืบเนื่องจากไต้หวันสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ได้คงที่ ในขณะที่วัคซีนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประชาชนบางส่วนกังวลผลข้างเคียงของวัคซีน ทำให้อัตราการฉีดวัคซีนเริ่มน้อยลลง สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกา 594,000 โดสล็อตนี้ บางสื่อได้สอบถามศูนย์บัญชาการฯว่า มีแผนฉีดวัคซีนที่ใกล้หมดอายุเหล่านี้ให้กับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายหรือไหม เฉินสือจงกล่าวว่า ล่าสุดยังไม่มีแผนฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

หลังการระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19 ในไต้หวันเมื่อช่วงที่ผ่านมา ไต้หวันรณรงค์ให้แรงงานผิดกฎหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง และให้สัญญาว่าจะไม่ถูกจับกุม แต่สำหรับประเด็นการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของสังคมยังไม่มีการความเห็นเป็นเอกฉันท์ ช่วงกลางปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในไทเปเกิดเหตุการณ์ผู้อนุบาลหลบหนีติดโควิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดจากแรงงานผิดกฎหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ เคอเหวินเจ๋อ ผู้ว่าการกรุงไทเปเรียกร้องให้ศูนย์บัญชาการฯวางแผนฉีดวัคซีนให้กับแรงงานผิดกฎหมาย กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็เห็นด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีแผนดำเนินการ

Related Articles

Back to top button
Close