ข่าวเอเชีย

Latest News from Asia in Thai

  • Photo of ห้ามผลักภาระค่าใช้จ่ายช่วงกักตัวให้ รง.ข้ามชาติ ! ก.แรงงานย้ำ มีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน

    ห้ามผลักภาระค่าใช้จ่ายช่วงกักตัวให้ รง.ข้ามชาติ ! ก.แรงงานย้ำ มีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน

    เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อแรงงานข้ามชาติภาคสวัสดิการสังคม แรงงานที่ลาพักร้อนกลับประเทศ รวมถึงแรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เดินทางเข้าไต้หวัน ต้องเข้ารับการกักตัวรวมในศูนย์กักกันโรคของรัฐ สำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรม สามารถยื่นขอกักตัวที่บ้าน โดยนายจ้างและบริษัทจัดหางานจะต้องหเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่กักตัวให้ อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไต้หวันระบุว่า ช่วงที่ผ่านมาได้รับการสอบถามจากแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือป้องกันโรคของแรงงานข้ามชาติ นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่แรงงานข้ามชาติได้หรือไม่ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานกล่าวย้ำอีกครั้งว่า นายจ้างมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ และนายจ้างควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค หากแรงงานข้ามชาติถูกนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค สามารถร้องเรียนหรือโทรแจ้งที่…

    Read More »
Back to top button
Close