บริการ

Highlight of the Thai community in Thai.

  • Photo of หนังสือพิมพ์สี่ฝั่งจับมือเว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ ร่วมทำงานเพื่อผู้อาศัยใหม่

    หนังสือพิมพ์สี่ฝั่งจับมือเว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ ร่วมทำงานเพื่อผู้อาศัยใหม่

    “เว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ(苦勞網)” ซึ่งติดตามประเด็นเกี่ยวกับแรงงานมาเป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่รายงานความเคลื่อนไหวในหลายหัวข้อ  ยังให้ความสำคัญครอบคลุมแรงงานแบบหลากหลาย  แรงงานข้ามชาติก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่เว็บไซต์แรงงานลำเค็ญให้ความสนใจติดตามด้วย  ด้วยเห็นพ้องกันต่อประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญ “หนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง” และ “เว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ” จึงได้มีการร่วมมือกัน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ ผู้อ่านสามารถลิงค์ไปยังข่าวภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษ  เวียดนาม ไทยและอินโดนีเซียของ “หนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง”ได้  และยังสามารถพบเห็นการรายงานข่าวแบบเจาะลึกของเว็บไซต์แรงงานลำเค็ญ ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งได้เช่นกัน  เพื่อขยายเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของทั้งสองฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น “หนังสือพิมพ์สี่ฝั่ง”…

    Read More »
Back to top button
Close