กระทรวงแรงงาน

 • ข่าวPhoto of เก็บค่าบริการต้องเป็นไปตาม “3 เงื่อนไข” ก.แรงงานย้ำเอเย่นต์ละเมิดฎหมายหนักสุดหยุดกิจการ 1 ปี

  เก็บค่าบริการต้องเป็นไปตาม “3 เงื่อนไข” ก.แรงงานย้ำเอเย่นต์ละเมิดฎหมายหนักสุดหยุดกิจการ 1 ปี

  เนื่องด้วยความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และการทำงานของแรงงานข้ามชาติในไต้หวันต้องอาศัยเอเย่นต์เป็นผู้จัดการวางแผน ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้มีประกาศเตือนบริษัทเอเย่นต์เมื่อเรียกเก็บ “ค่าบริการ” ต้องถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ประการคือ “มีการลงนามสัญญา”  “บริการจริง”และ      “ห้ามเก็บล่วงหน้า” บริษัทเอเย่นต์หากละเมิดข้อกำหนด นอกจากถูกปรับเงินแล้ว หนักที่สุดสามารถลงโทษหยุดกิจการ 1 ปีได้ กระทรวงแรงงานระบุว่า ตามหลักการผู้ใช้เป็นผู้จ่าย แรงงานข้ามชาติมีความต้องการมอบหมายให้บริการโดยบริษัทเอเย่นต์ และบริษัทเอเย่นต์ให้บริการโดยมีการทำสัญญาสองฝ่าย ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้จ่ายตามข้อตกลงของสัญญา…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of กองแรงงานเพิ่ม 4 มาตรการ มาตรฐานใหม่กักตัวควบคุมโรคแรงงานข้ามชาติ

  กองแรงงานเพิ่ม 4 มาตรการ มาตรฐานใหม่กักตัวควบคุมโรคแรงงานข้ามชาติ

  วันที่ 11 กันยายน กองแรงงานนครนิวไทเปประกาศ “มาตรฐานมาตรการอุปกรณ์ของสถานกักตัวควบคุมโรคสำหรับแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าใหม่นครนิวไทเป” เพิ่มกำหนด 4 มาตรการใหญ่ได้แก่ “สถานกักกันตรวจสอบโรคต้องเป็นอาคารเดี่ยว” “ดำเนินการส่งอาหารแบบแยกสาย” “การวางแผนการกำจัดและขนย้ายขยะทั่วไป” และ “การฆ่าเชื้อเวลาสิ้นสุด” นอกจากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยุ่งปนเปกับประชาชนทั่วไปแล้ว ยังจัดการในส่วนการทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้มีความเป็นรูปธรรมด้วย ยกระดับเงื่อนไขการป้องกันโรค ส่งผลให้เกิดการปกป้องสุขภาพประชาชนในประเทศและแรงงานย้ายถิ่นฐาน นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคมเป็นต้นมา…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ก.แรงงานเตือน จ่ายค่าจ้างแรงงานข้ามชาติไม่ครบจำนวน ปรับเริ่มต้นที่ 60,000 เหรียญไต้หวัน

  ก.แรงงานเตือน จ่ายค่าจ้างแรงงานข้ามชาติไม่ครบจำนวน ปรับเริ่มต้นที่ 60,000 เหรียญไต้หวัน

  เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ กฎหมายปัจจุบันได้กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานข้ามชาติเต็มจำนวน หากแรงงานข้ามชาติได้รับค่าจ้างไม่เต็มจำนวนหรือถูกเอเย่นต์ไต้หวันเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากค่าบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ “สายตรงแรงงานปรึกษาและร้องเรียน 1955 ” และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องที่ต้องดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย หากพบผิดกฎหมายให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำนักงานพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานระบุว่า ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ตลาดแรงงานในไต้หวันกว่า700,000 คน มีเอเย่นต์ไต้หวันที่ไร้คุณธรรมบางรายขอนายจ้างช่วยหักค่าบริการเอเย่นต์จากค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติโดยตรง แล้วส่งต่อให้เอเย่นต์ไต้หวัน หรือแอบอ้างวิธีการหักเงินโดยการเพิ่มรายการกู้เงินที่ไม่ชัดเจนและรายการหักเงินที่ไม่เป็นความจริงอื่นขึ้นมา พฤติกรรมเหล่านี้ทำให้สิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติเสียหาย เมื่อตรวจสอบเป็นจริงนายจ้างจะถูกปรับ 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน พร้อมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตการจ้างงาน…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of แรงงานข้ามชาติในไต้หวันครบกำหนดสัญญาต่อใบอนุญาตทำงานระยะสั้นได้อีกรอบที่ 2

  แรงงานข้ามชาติในไต้หวันครบกำหนดสัญญาต่อใบอนุญาตทำงานระยะสั้นได้อีกรอบที่ 2

  (ข่าว/สำนักข่าวกลาง ) สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบทั่วโลกต่อเนื่อง พิจารณาจากแรงงานข้ามชาติครบสัญญาจ้างงานแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ กระทรวงแรงงานประกาศอีกรอบว่า หากสัญญาจ้างแรงงานข้ามชาติครบกำหนดในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน ถึง 17กันยายน นายจ้างสามารถยื่นขอการอนุญาตจ้างงานแรงงานข้ามชาติระยะสั้นได้ ผลกระทบจากการระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ใบอนุญาตจ้างงานครบกำหนดเวลาแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ กระทรวงแรงงานได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ หากแรงงานข้ามชาติครบสัญญาจ้างงานระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ธิดาขายหมากเปลี่ยนโฉมต้นแบบสร้างธุรกิจ ช่างเสริมสวยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามฝันเป็นจริงเปิดร้านสำเร็จ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ธิดาขายหมากเปลี่ยนโฉมต้นแบบสร้างธุรกิจ ช่างเสริมสวยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามฝันเป็นจริงเปิดร้านสำเร็จ

  หร่วนหลี่โฮ่ว ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนาม แต่งงานมาอาศัยในไต้หวันเมื่อ22 ปีก่อน อาศัยความตั้งมั่นยืนหยัด ฝันฝ่าอุปสรรคท้าทายและความยากลำบากต่างๆ จนที่สุดสามารถสานฝันให้เป็นจริงได้สำเร็จ วานนี้ ( 13กรกฎาคม ) ใช้บ้านที่ซื้อด้วยตนเองเปิดเป็นร้านเสริมสวย กลายเป็นต้นแบบอันดีของการต่อสู้เพื่อบุกเบิกอาชีพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หร่วนหลี่โฮ่วมีความสนใจเกี่ยวกับการเสริมสวยทำเล็บมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มจากการทำไปเรียนรู้ไป ใช้บริการฟรีดึงดูดล่อใจหาคนมาทำแลกกับการได้ฝึกฝน หลังทำงานเงินเดือนที่ได้รับครั้งแรก ก็จ่ายไปเพื่อเรียนการทำเล็บ เมื่อแต่งงานมาอาศัยในไต้หวันแต่แรก ต้องปรับตัวกับปัญหาเช่นการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเป็นต้น…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of องค์กรแรงงานประท้วง นิคมฯจางปิน ทดลองงานเหมาแรงงานข้ามชาติ เสี่ยงปัญหาอุบัติเหตุในงาน

  องค์กรแรงงานประท้วง นิคมฯจางปิน ทดลองงานเหมาแรงงานข้ามชาติ เสี่ยงปัญหาอุบัติเหตุในงาน

  องค์กรแรงงานข้ามชาติหลายแห่งร่วมกันจัดแถลงข่าวหน้ากระทรวงแรงงานในวันจันทร์( 30 มิถุนายน ) ประท้วงรัฐบาล เพื่อผ่อนปรนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยินยอมให้นิคมอุตสาหกรรมจางปิน ทดลองใช้ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติ  เปิดให้มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติชั่วคราว  จะส่งผลเกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น  เป็นการอ้างใช้ชื่อแผนงานเฉพาะเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับฝ่ายนายจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงเศรษฐการได้เสนอโครงการทดลอง “ระบบงานเหมาแรงงานข้ามชาติภาคอุตสาหกรรม” ต่อกระทรวงแรงงาน  โดยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรเป็นผู้นำเข้าแรงงานข้ามชาติ  เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใช้ตามภาวะความต้องการแรงงานเร่งด่วนหรือฤดูกาลผลิตไฮซีซั่น  จากนั้นให้องค์กรเป็นส่งผู้แรงงานข้ามชาติเป็น “แรงงานชั่วคราว” ไปยังโรงงานขนาดใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรม…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of แรงงานข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุในงานบ่อย สภาตรวจสอบแจ้งเตือนก.แรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไข

  แรงงานข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุในงานบ่อย สภาตรวจสอบแจ้งเตือนก.แรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไข

  ช่วงที่ผ่านมาปัญหาแรงงานข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุในงานบ่อยครั้ง  กระทรวงแรงงานไม่สามารถจัดทำมาตรการลดการเกิดอุบัติเหตุในงานของแรงงานข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งไม่สามารถควบคุมสภาพการณ์ของความพิการและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุในงานได้  จึงถูกสภาตรวจสอบแจ้งเตือนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  ต่อการแจ้งเตือน  กระทรวงแรงงานระบุว่าจะทำการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งปฏิบัติการเพื่อการลดอุบัติเหตุในงานอย่างต่อเนื่อง หวางโย่วหลิงและหวางเหม่ยอวี้ สองสมาชิกสภาตรวจสอบระบุว่า อัตราการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานของแรงงานข้ามชาติจะสูงกว่าแรงงานท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด  แต่กระทรวงแรงงานกลับไม่มีการเสนอมาตรการที่สามารถลดอุบัติเหตุในงานอย่างเป็นรูปธรรมได้  ผู้ประกอบการรายกรณีที่ต้องรับการแนะแนว ยังคงแฝงเร้นไว้ซึ่งอันตรายอันใหญ่หลวง  สภาตรวจสอบจึงมีมติให้ทำการแจ้งเตือนต่อกระทรวงแรงงาน จากการรายงานของสำนักข่าวกลาง  กรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยก็ได้มีการเสนอ ต่อประเด็นผู้ประกอบการความเสี่ยงสูงที่ใช้แรงงานข้ามชาติเป็นประจำ  จะทำการเสริมการตรวจสอบตามรายการควบคุม …

  Read More »
 • ข่าวPhoto of แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนเครื่องบินผ่านจีน ฮ่องกง มาเก๊า ต้องกักตัวในที่พักอาศัย 14วัน นายจ้างต้องจัดหาสถานที่เพื่อการกักตัวเฉพาะบุคคล

  แรงงานข้ามชาติเปลี่ยนเครื่องบินผ่านจีน ฮ่องกง มาเก๊า ต้องกักตัวในที่พักอาศัย 14วัน นายจ้างต้องจัดหาสถานที่เพื่อการกักตัวเฉพาะบุคคล

  จากประกาศของศูนย์บัญชาการโรคติดต่อส่วนกลาง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธุ์ เป็นต้นไป  นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไต้หวันโดยมีการเปลี่ยนเครื่องที่จีน ฮ่องกง มาเก๊า ต้องทำการกักตัวในที่พักอาศัยเพื่อการป้องกันโรค  กระทรวงแรงงานระบุว่า แรงงานข้ามชาติก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ด้วย  และระหว่างการกักตัวในที่พักอาศัย ห้ามการออกไปภายนอกหรือทำงาน  ห้ามโดยสารระบบขนส่งมวลชนไปยังสถานที่รับการกักกันหรือพบแพทย์ นอกจากนี้ ตามกฎหมายนายจ้างต้องจัดสถานที่เพื่อการกักตัวให้กับแรงงานต่างชาติ  หากไม่มีการจัดหาให้ สามารถถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน…

  Read More »
Back to top button
Close