บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2

 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  วันที่25 กรกฎาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) จัดงานแถลงผลงานวีดีโอบันทึกเรื่องจริงแบ่งปันผ่านระบบออนไลน์ จากการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี2563”ในปีนี้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร ร่วมกับครูผู้ติดตาม และเพื่อนนักเรียนเดินทางกลับสู่มาตุภูมิของบิดาหรือมารดา ใช้จุดเด่นด้านภาษาแม่และวัฒนธรรมหลากหลาย ทำการศึกษาฝังรากหยั่งลึกในต่างประเทศ โดยมีผู้เดินทางทั้งหมด 77 คน รวม 36 กลุ่ม ( แบบครอบครัว…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / รุ่นที่สองทำหนังไมโครฟิล์มพาชมความงามเมืองเจียอี้สุดประทับใจ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / รุ่นที่สองทำหนังไมโครฟิล์มพาชมความงามเมืองเจียอี้สุดประทับใจ

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)ดำเนิน “โครงการสานฝันของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรครั้งที่ 6” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่  โดยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ฝรั่งเศส เนปาลและจีนแผ่นดินใหญ่เป็นต้น  แสดงออกถึงพลังแห่งวัฒนธรรมอย่างเต็มที่  ชิวฟงกวง ผู้อำนวยการสตม.ระบุว่า รัฐบาลยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมสานฝันของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุคคลในครอบครัว  เพื่อให้ความฝันบินทะยาน สร้างสรรค์ไต้หวันครอบครัวใหญ่แห่งนี้ เต็มเปี่ยมด้วยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ผู้ได้รับรางวัลหลินเซวียนจิ้นและโหวเจียหุ้ยเป็นบุตรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากฟิลิปปินส์และเวียดนาม พวกเธอกับสมาชิกในทีมคือเหออวี้ถิง…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of น่าชื่นชม! บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2 การเรียนดีเด่นได้รับคัดเลือกเรียนในมหาลัยดังไต้หวัน

  น่าชื่นชม! บุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2 การเรียนดีเด่นได้รับคัดเลือกเรียนในมหาลัยดังไต้หวัน

  การคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของไต้หวันจากผลการสอบรอบแรกประกาศผลแล้ว  โดยมีข่าวดีอย่างต่อเนื่อง จางอวี่เสียนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมจวินอี้ในเขตเหมียวลี่ ครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซานวาน ซึ่งเป็นเขตชนบทห่างไกลความเจริญ ฐานะทางครอบครัวยากจน  มารดาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากอินโดนีเซีย บิดาทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จางอวี่เสียนตั้งใจเรียนแต่เด็ก ผลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยรอบแรกดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนคณะวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกงตามโครงการนักเรียนดีเด่น  ส่วนจวงเจียอิ่งนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายจื้อผิงในนครเถาหยวน  มารดาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนอย่างมาก ผลการเรียนและคะแนนการสอบดีเด่น จนสามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติหยางหมิง จางอวี่เสียนบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่น 2 อาศัยความเพียรพยายามด้วยตนเอง สามารถเข้าเรียนคณะเด่นในความไฝ่ฝันของมหาวิทยาลัยเฉิงกงได้สำเร็จ…

  Read More »
Back to top button
Close