ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง

 • ข่าวPhoto of ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ร่างแก้ไข“ระเบียบการใช้และควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ที่ประกาศโดยสตม.ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดจำนวนที่นั่งของกรรมการควบคุมดูแลกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยลดที่นั่งของกรรมการที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมจาก 11 ที่นั่งเหลือ 7 ที่นั่ง สร้างเสียงสะท้อนกลับอย่างรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สัปดาห์ที่ผ่านมา “สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2” ทำการประท้วงที่หน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง และขณะนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามร่วมทางอินเตอร์เน็ต เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสะท้อนปัญหาอีกด้วย หลิวเชียนผิงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวันและเวียดนามรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบุว่า สตม.กล่าวว่าการลดจำนวนที่นั่งกรรมการลงเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่กลับเลือกสละโอกาสการเป็นกระบอกเสียงของตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมเท่านั้น ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณกิจการสาธารณะของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of นิวไทเปดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง ” 10โรงเรียนทดลองเปิดชมรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นิวไทเปดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง ” 10โรงเรียนทดลองเปิดชมรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นครนิวไทเปมีจำนวนประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ครองแชมป์มากที่สุดในไต้หวัน เพื่อพัฒนาปมเด่นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับนิวไทเป  นิวไทเปทำการผลักดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2” จากการร่วมมือกันของสามฝ่ายคือผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โรงเรียน 10 แห่งบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือ เริ่มทดลองหลักสูตรชมรมที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ โดยแต่ละโรงเรียนพัฒนาจัดทำชมรมที่มีจุดเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น 1 ชมรม วานนี้(24 กันยายน)…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / นักเรียนม.ปลายบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ใช้เทคโนโลยี AI ประสานอาหารบ้านเกิดรสเลิศของมารดา

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / นักเรียนม.ปลายบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ใช้เทคโนโลยี AI ประสานอาหารบ้านเกิดรสเลิศของมารดา

  เฉินหลิง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นบุตรรุ่นที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งมารดามาจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ได้รับเลือกมีแผนงานดีเด่นจากการจัดแถลงข่าวตาม “โครงการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี 2020”ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รุ่นปิดภาคเรียนฤดูหนาว โดยในบรรดาแผนงานส่งเข้าแข่งขันได้รับเลือกเป็นแผนงานโดดเด่น ปัจจุบันเฉินหลิงเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมจิ่งเหม่ย  เธอใช้เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence,เขียนย่อ AI)ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแยกแยะ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ปรับปรุงอาหารบ้านเกิดของมารดารูปแบบใหม่ สร้างความประทับใจให้กับบรรดากรรมการผู้ตัดสิน กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มรางวัลแผนงานโดดเด่น 5 กลุ่มที่ได้รับเลือก  โดยมีซูหุ้ยเหวินหัวหน้าหน่วยบริการกรุงไทเปเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลคูปองมูลค่า…

  Read More »
Back to top button
Close