ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

 • ข่าวPhoto of ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 8 กระทรวงร่วมจัดทำคู่มือฉบับผู้บริโภคหลายภาษา

  ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 8 กระทรวงร่วมจัดทำคู่มือฉบับผู้บริโภคหลายภาษา

  สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสภาบริหารระบุว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีจำนวนมากกว่า 5 แสน 5 หมื่นคนแล้ว นับเป็นจำนวนสูงมาก แต่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสาร อ่านภาษาจีนไม่ออกดังเคย หรือถึงขั้นขาดแคลนความรู้ในการบริโภค จนทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดการประชุมหารือขึ้น โดยหลายหน่วยงานต่างระบุว่า ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลการบริโภคหลายภาษา เพิ่มความรู้ด้านการบริโภคและเสริมมาตรการด้านปกป้องคุ้มครอง เพื่อปกป้องสิทธิในการบริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ วันที่ 8 กันยายน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดการประชุม…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ร่างแก้ไข“ระเบียบการใช้และควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ที่ประกาศโดยสตม.ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดจำนวนที่นั่งของกรรมการควบคุมดูแลกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยลดที่นั่งของกรรมการที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมจาก 11 ที่นั่งเหลือ 7 ที่นั่ง สร้างเสียงสะท้อนกลับอย่างรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สัปดาห์ที่ผ่านมา “สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2” ทำการประท้วงที่หน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง และขณะนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามร่วมทางอินเตอร์เน็ต เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสะท้อนปัญหาอีกด้วย หลิวเชียนผิงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวันและเวียดนามรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบุว่า สตม.กล่าวว่าการลดจำนวนที่นั่งกรรมการลงเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่กลับเลือกสละโอกาสการเป็นกระบอกเสียงของตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมเท่านั้น ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณกิจการสาธารณะของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ชุดเวียดนามอาหารอร่อยเปล่งประกายที่เถาหยวน หวังสืบสานวัฒนธรรมถิ่นกำเนิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

  ชุดเวียดนามอาหารอร่อยเปล่งประกายที่เถาหยวน หวังสืบสานวัฒนธรรมถิ่นกำเนิดผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

  วานนี้(30สิงหาคม) สมาคมสิทธิประโยชน์คู่สมรสชาวเวียดนามนครเถาหยวน จัดกิจกรรม “เถาหยวนแสนสุข-แฟชั่นโชว์ชุดเวียดนามและอาหารเลิศรส” โดยอาศัยการเดินแบบโชว์ชุดประจำชาติเวียดนามและอาหารอร่อยของเวียดนาม นำพาประชาชนให้รู้จักวัฒนธรรมเวียดนาม ทั้งนี้นครเถาหยวนมีจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทะลุ 6 หมื่นคน ในจำนวนนี้เป็นชาวเวียดนามกว่า 1 หมื่นคนซึ่งมีอัตราส่วนมากที่สุด ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นนิทรรศการวัฒนธรรม การกีฬาเป็นต้นอย่างกระตือรือร้น เพื่อหวังกระตุ้นการแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย เจิ้งเหวินช่านผู้ว่าการนครเถาหยวนกล่าวถึง เวียดนามและไต้หวันมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งคู่สมรสต่างชาติชาวเวียดนามและแรงงานข้ามชาติในเถาหยวนมีจำนวนมาก ทางเทศบาลได้ทำการผลักดันการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาเวียดนามอย่างกระตือรือร้น โดยหวังว่าจะสามารถทำการสื่อสารส่งต่อซึ่งวัฒนธรรมถิ่นกำเนิดที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีได้…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of นิวไทเปดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง ” 10โรงเรียนทดลองเปิดชมรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นิวไทเปดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สอง ” 10โรงเรียนทดลองเปิดชมรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นครนิวไทเปมีจำนวนประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ครองแชมป์มากที่สุดในไต้หวัน เพื่อพัฒนาปมเด่นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับนิวไทเป  นิวไทเปทำการผลักดัน “โครงการพัฒนาเกียรติศักดิ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2” จากการร่วมมือกันของสามฝ่ายคือผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา นับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โรงเรียน 10 แห่งบริเวณชายฝั่งทะเลด้านเหนือ เริ่มทดลองหลักสูตรชมรมที่มีจุดเด่นเป็นพิเศษ โดยแต่ละโรงเรียนพัฒนาจัดทำชมรมที่มีจุดเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น 1 ชมรม วานนี้(24 กันยายน)…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of สัมภาษณ์ / ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากพม่า สานฝันเป็นจริงทำกิจการร้านอาหารชื่อเสียงเลื่องลือชาวไต้หวันติดใจในรสชาติ

  สัมภาษณ์ / ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากพม่า สานฝันเป็นจริงทำกิจการร้านอาหารชื่อเสียงเลื่องลือชาวไต้หวันติดใจในรสชาติ

  ซ่อนตัวอยู่ในตลาดซื่อตงเขตเทียนหมู่ มักได้กลิ่นหอมโชยมาอยู่เสมอจาก “ร้านอาหารยูนนาน” ซึ่งขายอาหารจีนยูนนานและอาหารไทยแบบต้นตำรับ ถูกปากชาวไต้หวัน ดึงดูดนักชิมไม่เกรงเดินทางไกลเพื่อมาลิ้มลอง เมื่อมาถึงร้าน มักพบภาพเถ้าแก่เนี้ยยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารอย่างตั้งใจอยู่หน้าโต๊ะ  เมื่อถามละเอียดจึงได้รู้ว่า คุณน้าผู้ที่มีหน้าตายิ้มแย้มและบุคลิกแบบคนพูดตรงท่านนี้ เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากประเทศพม่า เธอเล่าเรื่องราวประสบการณ์ย้ายถิ่นฐานมาไต้หวัน การต่อสู้ชีวิตในไต้หวัน และความรู้สึกผูกพันต่อผืนแผ่นดินนี้ให้หนังสือพิมพ์สี่ฝั่งฟังอย่างละเอียด หวังจินหลิง เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากประเทศพม่ามาอาศัยในไต้หวันเมื่อปีพ.ศ. 2530 คาดหวังว่าจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ของตนเองในดินแดนนี้ได้ หากแต่ว่าความเป็นไปไม่ได้ง่ายอย่างที่ตนคิดไว้ เธอกล่าวว่า…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  วันที่25 กรกฎาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) จัดงานแถลงผลงานวีดีโอบันทึกเรื่องจริงแบ่งปันผ่านระบบออนไลน์ จากการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี2563”ในปีนี้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร ร่วมกับครูผู้ติดตาม และเพื่อนนักเรียนเดินทางกลับสู่มาตุภูมิของบิดาหรือมารดา ใช้จุดเด่นด้านภาษาแม่และวัฒนธรรมหลากหลาย ทำการศึกษาฝังรากหยั่งลึกในต่างประเทศ โดยมีผู้เดินทางทั้งหมด 77 คน รวม 36 กลุ่ม ( แบบครอบครัว…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ขนมจุ่ยก้วยร้านนี้ส่งกลิ่นหอมในหยุนหลินนานนับ 30 ปี ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามสืบสานฝีมือแม่สามีได้รับเลือกเป็น “คุณแม่ดีเด่น”

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ขนมจุ่ยก้วยร้านนี้ส่งกลิ่นหอมในหยุนหลินนานนับ 30 ปี ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามสืบสานฝีมือแม่สามีได้รับเลือกเป็น “คุณแม่ดีเด่น”

  หลีชิวเอ๋อมาจากเวียดนาม แต่งงานมาอาศัยในไต้หวันเมื่อ13 ปีก่อน ขายขนมจุ่ยก้วยหน้าบ้านตนเองกับสามี นอกเหนือการสืบสานฝีมือดีในการปรุงอาหารจากมารดาแล้ว ยังทำการปรับปรุงวิธีการทำโดยทดลองรสชาติใหม่ร่วมกับสามีด้วย ทำให้กิจการของร้านเก่าแก่อายุ 30ปีแห่งนี้รุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ สั่งสมลูกค้าขาประจำจำนวนหนึ่งให้มาต่อคิวซื้อแต่เช้าทุกวัน ขายดีจนเพื่อบ้านกล่าวว่า “ช้าไป 5 นาทีก็อดซื้อแล้ว” ส่วนอาเอ๋อช่วยทำกิจการกับสามีและแม่สามีอย่างเต็มที่ จนได้รับเลือกให้เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คุณแม่ดีเด่นของเขตหยุนหลินในปีนี้ ร้านขนมจุ่ยก้วยที่ดูเหมือนแสนธรรมดาร้านนี้ ซ่อนตัวอยู่ในตรอกซอยของตำบลถู่คู่เขตหยุนหลิน เปิดร้านโดยหลีชิวเอ๋อสะใภ้จากเวียดนาม สามีหวางจื้อเสี่ยนและแม่สามีช่วยกันทำกิจการ  รสชาติอร่อยแบบดั้งเดิมอยู่คู่คนในท้องที่มานานนับ…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of คู่แฝดสาวสองพี่น้องบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ต่อสู้ความลำบากจนได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ

  คู่แฝดสาวสองพี่น้องบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ต่อสู้ความลำบากจนได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ

  (ข่าว / สำนักข่าวกลาง) แฝดสาวคู่หนึ่งบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ในเขตเจียอี้  ครอบครัวลำบากเนื่องจากประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นมรกต ได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิเวิลด์วิชั่นช่วยเหลือผ่านความยากลำบาก ในปีนี้พวกเธอทั้งสองสามารถผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้ทั้งคู่จากวิธีการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น และได้ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่บริจาคอุปการะช่วยเหลือ ทำให้พวกเธอสามารถกลับลำเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สำเร็จ คู่แฝดสาวพี่น้องเสี่ยวเจวียน(นามสมมุติ)และเหวินเหวิน(นามสมมุติ) เป็นบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 แม่มาจากอินโดนีเซีย ชีวิตประจำวันอาศัยรายได้จากการทำเกษตรพ่อเลี้ยงดูครอบครัว 5  คน เมื่อ11ปีก่อนเกิดภัยพิบัติภัยจากพายุไต้ฝุ่นมรกต ทำให้บ้านเรือนของพวกเขาเสียหาย…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ธิดาขายหมากเปลี่ยนโฉมต้นแบบสร้างธุรกิจ ช่างเสริมสวยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามฝันเป็นจริงเปิดร้านสำเร็จ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ธิดาขายหมากเปลี่ยนโฉมต้นแบบสร้างธุรกิจ ช่างเสริมสวยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนามฝันเป็นจริงเปิดร้านสำเร็จ

  หร่วนหลี่โฮ่ว ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนาม แต่งงานมาอาศัยในไต้หวันเมื่อ22 ปีก่อน อาศัยความตั้งมั่นยืนหยัด ฝันฝ่าอุปสรรคท้าทายและความยากลำบากต่างๆ จนที่สุดสามารถสานฝันให้เป็นจริงได้สำเร็จ วานนี้ ( 13กรกฎาคม ) ใช้บ้านที่ซื้อด้วยตนเองเปิดเป็นร้านเสริมสวย กลายเป็นต้นแบบอันดีของการต่อสู้เพื่อบุกเบิกอาชีพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ หร่วนหลี่โฮ่วมีความสนใจเกี่ยวกับการเสริมสวยทำเล็บมาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น เริ่มจากการทำไปเรียนรู้ไป ใช้บริการฟรีดึงดูดล่อใจหาคนมาทำแลกกับการได้ฝึกฝน หลังทำงานเงินเดือนที่ได้รับครั้งแรก ก็จ่ายไปเพื่อเรียนการทำเล็บ เมื่อแต่งงานมาอาศัยในไต้หวันแต่แรก ต้องปรับตัวกับปัญหาเช่นการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเป็นต้น…

  Read More »
 • Top NewsPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ครูชาวเวียดนามจิตอาสาสอนภาษาจีน ช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวในไต้หวัน

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ครูชาวเวียดนามจิตอาสาสอนภาษาจีน ช่วยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวในไต้หวัน

  ชุนจวง(Huynh Xuan Trang )ครูผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามผู้หนึ่ง  เปิดสอนภาษาจีนฟรีในไทเป ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานข้ามชาติ ก้าวข้ามกำแพงภาษา ปรับตัวกับการดำรงชีวิตในไต้หวัน  เธอมาไต้หวันเกือบ 20 ปี เกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่งงานมาอาศัยแดนไกลในไต้หวันและพบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแต่งงาน แต่เธอไม่ได้ถูกชะตาชีวิตทำให้ล้มลง  แต่กลับต่อสู้ผ่านพ้นช่วงเวลาตกต่ำที่สุดแห่งชีวิต พร้อมทั้งตัดสินใจใช้พลังที่ตนมีให้ช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทนแก่แรงงานข้ามชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มากขึ้น จิตเมตตาสร้างความประทับใจแก่ผู้คน จนได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อของเวียดนาม จากการรายงานของสื่อเวียดนาม VnExpress …

  Read More »
Back to top button
Close