ผู้อาศัยใหม่

 • 資料庫 | 4-Way-ThaiPhoto of รองประธานาธิบดีเฉินชี้ แรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน ร่วมพิธีมิสซาสนับสนุนผู้อาศัยใหม่

  รองประธานาธิบดีเฉินชี้ แรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน ร่วมพิธีมิสซาสนับสนุนผู้อาศัยใหม่

  วันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา รองประธานาธิบดีฉินเจี้ยนเหริน(陳建仁) แห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)  ได้เดินทางไปร่วมพิธีมิสซากับแรงงานข้ามชาติฟิลิปปินส์ ยังโบสถ์คาทอลิกเซนต์โจเซฟเขตหนานจื่อนครเกาสง ทั้งได้กล่าวปราศรัยแสดงความขอบคุณต่อแรงงานต่างชาติที่ได้อุทิศตนด้วยความอุตสาหะเพื่อไต้หวัน โดยได้ใช้ภาษาอังกฤษกล่าวโดยตลอดว่า “ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของไต้หวัน ในอนาคตรัฐบาลจะมอบหลักประกันให้กับแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น” ทั้งนี้รองประธานาธิบดีเฉินเดินทางไปยังโบถส์คาทอลิกเซนต์โจเซฟ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า(ดีพีพี)หลายคนเช่นหลิวซื่อฟัง(劉世芳)เป็นต้นร่วมด้วย โดยได้ระบุว่าไต้หวันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่ที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งตนเข้าใจดีว่าแรงงานข้ามชาติเดินทางมาทำงานในไต้หวัน เพื่อแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในอนาคตจะมอบหลักประกันให้กับแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น…

  Read More »
 • 資料庫 | 4-Way-ThaiPhoto of แห่งแรก! ผิงตงจัดทำโปสเตอร์การใช้รถจักรยานไฟฟ้า 4 ภาษา ห่วงใยผู้อาศัยใหม่

  แห่งแรก! ผิงตงจัดทำโปสเตอร์การใช้รถจักรยานไฟฟ้า 4 ภาษา ห่วงใยผู้อาศัยใหม่

  จากกฎหมายการใช้รถจักรยานไฟฟ้าฉบับใหม่ประกาศเริ่มใช้ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการถูกลงทาปรับ  เทศบาลมณฑลผิงตง ปีนี้ได้มีการจัดทำโปสเตอร์เรื่องกฎระเบียบและการลงโทษเมื่อฝ่าฝืนเกี่ยวกับการใช้จักรยานไฟฟ้า  โดยมีการจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาได้แก่อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และไทย  พร้อมทั้งติดโปสเตอร์ไว้ตามบริเวณที่แรงงานข้ามชาตินิยมรวมตัวกันหรือสถานที่เพื่อการนันทนาการต่างๆด้วย คาดหวังว่าแรงงานข้ามชาติจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ได้อย่างทั่วถึง กองแรงงานเทศบาลมณฑลผิงตงระบุว่า ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติในไต้หวันมีจำนวนมากกว่า 7.1 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในผิงตง 1.6 หมื่นกว่าคน คิดเป็น 2.2…

  Read More »
Back to top button
Close