สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • ข่าวPhoto of ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 8 กระทรวงร่วมจัดทำคู่มือฉบับผู้บริโภคหลายภาษา

  ปกป้องสิทธิผู้บริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 8 กระทรวงร่วมจัดทำคู่มือฉบับผู้บริโภคหลายภาษา

  สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสภาบริหารระบุว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีจำนวนมากกว่า 5 แสน 5 หมื่นคนแล้ว นับเป็นจำนวนสูงมาก แต่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสาร อ่านภาษาจีนไม่ออกดังเคย หรือถึงขั้นขาดแคลนความรู้ในการบริโภค จนทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดการประชุมหารือขึ้น โดยหลายหน่วยงานต่างระบุว่า ยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลการบริโภคหลายภาษา เพิ่มความรู้ด้านการบริโภคและเสริมมาตรการด้านปกป้องคุ้มครอง เพื่อปกป้องสิทธิในการบริโภคของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ วันที่ 8 กันยายน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดการประชุม…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ประท้วงถูกลดจำนวนกรรมการ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จัดลงลายมือชื่อร่วมเรียกร้อง2ประการ

  ร่างแก้ไข“ระเบียบการใช้และควบคุมดูแลรายรับรายจ่ายกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ที่ประกาศโดยสตม.ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการปรับลดจำนวนที่นั่งของกรรมการควบคุมดูแลกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยลดที่นั่งของกรรมการที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมจาก 11 ที่นั่งเหลือ 7 ที่นั่ง สร้างเสียงสะท้อนกลับอย่างรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สัปดาห์ที่ผ่านมา “สมาคมเยาวชนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2” ทำการประท้วงที่หน้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง และขณะนี้ยังได้จัดให้มีการลงนามร่วมทางอินเตอร์เน็ต เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสะท้อนปัญหาอีกด้วย หลิวเชียนผิงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไต้หวันและเวียดนามรุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบุว่า สตม.กล่าวว่าการลดจำนวนที่นั่งกรรมการลงเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่กลับเลือกสละโอกาสการเป็นกระบอกเสียงของตัวแทนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และประชาสังคมเท่านั้น ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบงบประมาณกิจการสาธารณะของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / คุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามจากโรงงานสู่โรงเรียน รถบริการเคลื่อนที่สตม.ขับเคลื่อนความห่วงใยสู่นิวไทเป

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / คุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนามจากโรงงานสู่โรงเรียน รถบริการเคลื่อนที่สตม.ขับเคลื่อนความห่วงใยสู่นิวไทเป

  สถานีแรกที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คือคุณอู่ซื่อฟางเหิงซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปาหลี่ เธอเป็นคุณแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ผู้ซึ่งก้าวผ่านจากโรงงานเข้าสู่เวทีการสอนในโรงเรียน ในอดีตกับการทำงานคุมเครื่องจักรไม่ระวัง จนทำให้ต้องสูญเสียนิ้วของมือข้างขวา 2 นิ้ว จนครั้งหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตาย แต่เพื่อเลี้ยงดูลูกที่ยังเล็ก 2 คน เธอตัดสินใจเริ่มต่อสู้ใหม่ ช่วงกลางวันขยันทำกายภาพบำบัด กลางคืนเรียนภาษาจีน จนได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย เริ่มต้นจากปีพ.ศ.2558 เป็นต้นมา เป็นครูสอนภาษาเวียดนามในโรงเรียนประถมและมัธยมต้นในเขตชนบทห่างไกลความเจริญ พยายามเพื่อผลักดันการเรียนรู้วัฒนธรรมเวียดนาม และฟางเหิงยังได้ก่อตั้งสมาคมห่วงใยผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปาหลี่ในปีพ.ศ. 2559…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of สตม.จัดบริการยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์ นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอระหว่างกักตัวตรวจโรคได้

  สตม.จัดบริการยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์ นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอระหว่างกักตัวตรวจโรคได้

  เพื่อให้นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติให้ความร่วมมือในการกักตัวเพื่อตรวจโรค 14 วันอย่างสบายใจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)ศูนย์บริการกรุงไทเป สนับสนุนให้บริการระบบยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ออนไลน์ของนักเรียนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งจัดทำวีดีโอสั้นสาธิตการใช้งานด้วยภาษาอังกฤษ ช่วยเหลือให้นักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติยื่นขอได้อย่างสะดวกสบาย หลังการกักตัวเพื่อตรวจโรคผ่านพ้นไป ก็สามารถรับใบถิ่นที่อยู่ได้ทันที ประหยัดเวลาในการรอเพื่อเข้าแถวต่อคิวลงได้ ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด ชาวต่างชาติเดินทางมาไต้หวันน้อยลง  อย่างไรก็ดีเมื่อสถานการณ์การระบาดของบางประเทศเริ่มสามารถควบคุมได้ ไต้หวันก็ได้เริ่มผ่อนปรนการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติแบบทีละก้าว โดยเฉพาะนักเรียนเป็นกลุ่มที่ได้รับการเปิดให้เข้าประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาของบรรดาผู้ไฝ่หาความรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมแออัดที่สตม. เนื่องจากการรีบเร่งยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ของนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาติ เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดโรคเป็นกลุ่ม สตม.สนับสนุนการใช้ระบบยื่นขอออนไลน์สำหรับนักเรียนจากต่างประเทศ…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of แรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อ กระโดดสะพานหนีตรวจจับบาดเจ็บ รับการช่วยรักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

  แรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อ กระโดดสะพานหนีตรวจจับบาดเจ็บ รับการช่วยรักษาหาย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

  เมื่อเดือนที่แล้ว แรงงานข้ามชาติแซ่โม่ชาวอินโดนีเซียผู้หนึ่ง หนีการตรวจค้นของตำรวจในเมืองซินจู๋ กระโดดสะพานได้รับบาดเจ็บกระดูกเอวหักสาหัส ถูกส่งตัวรับการรักษาฉุกเฉิน จากการช่วยเหลือให้การรักษาของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกไทเปสาขาซินจู๋ หายแข็งแรงออกจากโรงพยาบาลแล้วในวันนี้ ( 10 สิงหาคม ) โดยทางโรงพยาบาลได้จัดงานเลี้ยงส่ง “ฉลองวันหายดีออกจากโรงพยาบาลของคุณโม่แรงงานข้ามชาติชาวอินโดนีเซีย”ให้กับเขาด้วย วันที่ 12 กรกฎาคม แรงงานข้ามชาติแซ่โม่ชาวอินโดนีเซียและเพื่อนแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่ออีก 9 คน ขับรถผ่านตำบลเป่าซานเมืองซินจู๋…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of แรงงานหลบหนีมอบตัวพร้อมเลือดอาบมือเสี่ยงตัดนิ้ว ญาติใช้วีดีโอขอบคุณสตม.ช่วยเหลือส่งพบแพทย์

  แรงงานหลบหนีมอบตัวพร้อมเลือดอาบมือเสี่ยงตัดนิ้ว ญาติใช้วีดีโอขอบคุณสตม.ช่วยเหลือส่งพบแพทย์

  วานนี้(9 สิงหาคม) หน่วยเฉพาะกิจเมืองหยุนหลิน กองบังคับการพื้นที่เขตใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) พบกับการมอบตัวของแรงงานข้ามชาติขาดการติดต่อ ซึ่งมือข้างซ้ายมีผ้าพันแผลและเลือดซึม โดยเลือดเปียกชุ่มไหลหยดตลอดทางเดินไปยังที่ทำการสตม. แรงงานชาวอินโดนีเซียอาหมิง (นามสมมุติ) กล่าวเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการเจ็บปวดว่า ขณะที่ทำการซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ เพื่อนทำการสตาร์ทรถโดยไม่ทราบว่ามือของตนยังอยู่ที่ล้อรถ จนทำให้นิ้วมือสองนิ้วของตนถูกปัดโดยซี่ล้อ เนื้อด้านบนของนิ้วและเล็บถูกตัดฉีกขาด สร้างความตื่นตระหนกและน่ากลัวมาก นักข่าวหนังสือพิมพ์สี่ฝั่งได้ทำการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับสภาพในภายหลังของแรงงานข้ามชาติอินโดนีเซียผู้นี้  เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจเมืองหยุนหลินระบุว่า เวลานั้นได้ทำการจัดเจ้าหน้าที่เป็นเพื่อนส่งพบแพทย์ทันที…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / นักเรียนม.ปลายบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ใช้เทคโนโลยี AI ประสานอาหารบ้านเกิดรสเลิศของมารดา

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / นักเรียนม.ปลายบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2 ใช้เทคโนโลยี AI ประสานอาหารบ้านเกิดรสเลิศของมารดา

  เฉินหลิง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นบุตรรุ่นที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ซึ่งมารดามาจากประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ได้รับเลือกมีแผนงานดีเด่นจากการจัดแถลงข่าวตาม “โครงการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี 2020”ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) รุ่นปิดภาคเรียนฤดูหนาว โดยในบรรดาแผนงานส่งเข้าแข่งขันได้รับเลือกเป็นแผนงานโดดเด่น ปัจจุบันเฉินหลิงเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมจิ่งเหม่ย  เธอใช้เทคโนโลยี AI(Artificial Intelligence,เขียนย่อ AI)ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแยกแยะ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ปรับปรุงอาหารบ้านเกิดของมารดารูปแบบใหม่ สร้างความประทับใจให้กับบรรดากรรมการผู้ตัดสิน กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มรางวัลแผนงานโดดเด่น 5 กลุ่มที่ได้รับเลือก  โดยมีซูหุ้ยเหวินหัวหน้าหน่วยบริการกรุงไทเปเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลคูปองมูลค่า…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ไถหนานจับแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ทำงานต่อแผงโซลาเซลล์รับค่าจ้างวันละ 1600 เหรียญ

  ไถหนานจับแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ทำงานต่อแผงโซลาเซลล์รับค่าจ้างวันละ 1600 เหรียญ

  หน่วยเฉพาะกิจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) นครไถหนานสังกัดสำนักงานเขตใต้ ได้รับแจ้งจากสายรายงานระบุว่า บ้านของประชาชน3 หลังในเขตเจียงจวินนครไถหนาน มีแรงงานข้ามชาติหลบหนีจำนวนมากพักอาศัยอยู่   ซึ่งช่วงกลางวันจะทำงานเป็นคนงานต่อแผงโซล่าเซลล์  กลางคืนกลับมาพักผ่อนยังที่พัก  โดยมีผู้คอยรับส่งเฉพาะ หลังหน่วยเฉพาะกิจ สตม.ได้รับแจ้งเบาะแส จึงทำการสืบสวนพร้อมทั้งสนธิกำลังเจ้าหน้าที่  35 นายร่วมกับกองตำรวจ และกองแรงงานนครไถหนาน ทำการบุกจับกุมแรงงานข้ามชาติหลบหนีได้ทั้งหมด 25 คนในวันนี้ (…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน / ชมวีดีโอบันทึกเรื่องราวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จาก 9 ประเทศ 36 กลุ่มตามโครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สู่มาตุภูมิ

  วันที่25 กรกฎาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) จัดงานแถลงผลงานวีดีโอบันทึกเรื่องจริงแบ่งปันผ่านระบบออนไลน์ จากการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรในต่างประเทศปี2563”ในปีนี้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สนับสนุนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร ร่วมกับครูผู้ติดตาม และเพื่อนนักเรียนเดินทางกลับสู่มาตุภูมิของบิดาหรือมารดา ใช้จุดเด่นด้านภาษาแม่และวัฒนธรรมหลากหลาย ทำการศึกษาฝังรากหยั่งลึกในต่างประเทศ โดยมีผู้เดินทางทั้งหมด 77 คน รวม 36 กลุ่ม ( แบบครอบครัว…

  Read More »
 • ข่าวPhoto of สตม.เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 6 ชาติเยี่ยมชมโรงงานเส้นหมี่ วาดภาพเส้นหมี่คุ้นเคยไต้หวัน

  สตม.เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 6 ชาติเยี่ยมชมโรงงานเส้นหมี่ วาดภาพเส้นหมี่คุ้นเคยไต้หวัน

  เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความคุ้นเคยต่อเว็บไซต์หลายภาษา “เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” และแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Taiwan我來了(ไต้หวันฉันมาแล้ว)”  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.)และคณะทำงานดูแลเว็บไซต์ได้เลือกจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ขึ้นที่เขตอี๋หลานซึ่งเป็นแหล่งที่มีทัศนียภาพอันงดงาม  เชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมเล่นเกมฝ่าด่าน และเยี่ยมชมโรงงานผลิตเส้นหมี่เชิงท่องเที่ยว สัมผัสประสบการณ์     พหุวัฒนธรรมในท้องที่ โดยมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ราว 60 คนจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เวียดนาม อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาเป็นต้น สนองรับเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง จากข้อมูล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ “สมาคมห่วงใยสตรีและเด็กอี๋เซวียนเขตอี๋หลาน”…

  Read More »
Back to top button
Close