Báo Bốn Phương – Thông cáo báo chí của “Diễn đàn Giáo dục Chính sách Nam tiến”

Vào ngày 12/08, Đại học Quốc gia Giáo dục Đài Bắc cho mời ông Hoàng Trí Phương nguyên là Chủ nhiệm Văn phòng Chính sách Nam tiến của chính phủ Đài Loan đến diễn giảng trong “Diễn đàn giáo dục chính sách Nam tiến” và tiến hành nghi lễ thành lập cơ sở mới đào tạo nhân tài ngôn ngữ Đông Nam Á và tiếng Trung. 13906924_1293156084030531_3089981350541550746_n 13912608_1293157087363764_2089324765740743507_n 13876509_1293156120697194_5377980722796414285_n

Strategic tips get-thesis.com and sample questions, a firsthand account and.

Related Articles

One Comment

Back to top button
Close