Kế hoạch Nam Tiến – Giới kinh doanh bị ảnh hưởng bởi quan hệ 2 biển.

Phủ tổng thống ngày hôm nay đã thông qua kế hoạch Nam tiến, tổng thư kí hiệp hội kinh doanh Đài Loan Trường Thái Luyện cùng với liên hội thương mại Lâm Bác Phùng kêu gọi, cần kế hoạch cụ thể hơn, bởi kế hoạch Nam tiến có thể sẽ ảnh hưởng tới quan hệ 2 bờ biển.

Sau khi ngày hôm nay Phủ tổng thống đã công bố thông qua kế hoạch nam tiến trên mạng, người phát ngôn của phủ tổng thống ông Hoàng Trọng Yên nói, trong tương lai chuẩn bị, phải có cuộc đối thoại với vấn để bờ biển 2 bên hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tạo ra một mô hình hợp tác khu vực.

Ông Lâm Bác Phùng phát biểu, hiện tại quan điểm của ông đã hoàn toàn khác. “ Chính phủ  không thể giúp đỡ các nhà kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư hoặc thương mại, vấn đề Đông Nam Á ( như trường hợp của Formosa Việt Nam) khiến cho các nhà đầu tư vẫn còn đang do dự, nếu như trường hợp này cứ tiếp tục diễn ra (tiếp tục bị phạt bao nhiêu tiền) , mọi người đang có cái nhìn rất tiêu cực”.

Ông cũng nói, hiện tại có khoảng 1992 doanh nghiệp Đài Loan đang có ý kiến đối lập với doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp Đài Loan đang đầu tư vào Đông Nam Á cũng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn. Ông cũng phân tích, doanh nghiệp Đài Loan đầu tư thường dùng 3 cách : 1 là yêu cầu chính phủ giúp đỡ hỗ trợ, 2 là cùng với các doanh nghiệp địa phương hợp tác, 3 là muốn cùng Trung Quốc hợp tác, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Related Articles

Back to top button
Close