LỄ HỘI TÉ NƯỚC THÀNH PHỐ TÂN ĐÀI BẮC SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC Ở ĐƯỜNG ZHONGXIN VÀO NGÀY 16/4!

“Lễ hội Té Nước” là phong tục truyền thống năm mới đến từ khu vực Đông Nam Á, thông qua việc cùng nhau té nước tượng trưng cho việc tẩy trần những việc không thuận lợi của năm vừa rồi, cũng như cầu chúc cho năm tới, đồng thời chúc phúc cho nhau. Ngày hoạt động cho lễ hội Té Nước ở thành phố Đài Bắc được triển khai ở đường Zhongxin vào chủ nhật, ngày 16 tháng 4. Chào mừng các bạn thị dân đưa gia đình đến trải nghiệm phong tục tập quán của nước khác.

Liên kết liên quan:2017新北市潑水節活動官網

Related Articles

Back to top button
Close