KHỞI ĐỘNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN HỖ TRỢ DU LỊCH NGÔN NGỮ HIẾM-LỰC LƯỢNG SÁNG CHÓI GỒM SINH VIÊN HOA KIỀU, CƯ DÂN MỚI.

Chính phủ đẩy mạnh chính sách Nam Tiến Mới, mang đến hệ quả khách du lịch Đông Nam Á đến Đài Loan ngày càng nhiều, nhu cầu nhân lực đón tiếp cần gia tăng. Do đó cục du lịch ký kết hợp tác với đại học du lịch Cao Hùng, toàn lực thúc đẩy “đào tạo nhân viên hỗ trợ những ngôn ngữ hiếm” cùng với cư dân mới, sinh viên Hoa Kiều sống ở Đài Loan biết các ngôn ngữ Đông Nam Á quen thuộc, dự tính ngày 20 tháng 5 bắt đầu lớp đầu tiên.

“Nhân viên hỗ trợ du lịch ngôn ngữ hiếm ” là nhân viên du lịch hỗ trợ ngoại ngữ đón tiếp hay hướng dẫn và giải thích cho du khách nhập cảnh để du lịch của hệ ngôn ngữ hiếm, giao tiếp ngôn ngữ hay nhân viên làm công việc phiên dịch phục vụ liên quan đến du lịch. Đối tượng đào tạo là sinh viên Hoa Kiều học chính thức tại Đài Loan của các quốc gia như Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan… và có giấy cư trú dành cho sinh viên nước ngoài và Hoa Kiều do Đài Loan cấp hay cư dân mới có giấy chứng minh nhân dân là đối tượng được ưu tiên.

Related Articles

Back to top button
Close