CUNG THIÊN VĂN MIỄN PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO GIA ĐÌNH CƯ DÂN MỚI-NGÀY 6/6 BẮT ĐẦU GHI DANH.

Cung Thiên Văn Đài Bắc chào mừng các bạn cư dân mới trên toàn quốc đến học thiên văn, ngày 25 tháng 6 tổ chức hoạt động thích hợp cho phụ huynh và các em tham gia, chào mừng gia đình cư dân mới toàn quốc có hứng thú với hoạt động tham dự miễn phí.

Hoạt động bắt đầu ghi danh trên mạng vào 9 giờ sáng thứ 3 ngày 6 tháng 6, tổng cộng số lượng có 60 người, số lượng đủ thì sẽ tạm dừng. Đối tượng tham gia hạn chế trong gia đình cư dân mới toàn quốc. Hoạt động này là hoạt động dành cho phụ huynh và các em nhỏ, mỗi nhóm ghi danh cần tối thiểu có một phụ huynh tham gia, không tiếp nhận trẻ em dưới tiểu học tham gia. Mọi chi tiết của hoạt động, vui lòng tham khảo tại trang web của Cung Thiên Văn 天文館網站hay gọi điện thoại đến số 02-28314551, số máy nhánh 202 gặp anh Trần Thiệu Lương của nhóm phát triển và mở rộng.

Related Articles

Back to top button
Close