“LỚP PHỤ ĐẠO THÍCH ỨNG CUỘC SỐNG CHO CƯ DÂN MỚI” PINGHU, BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 7 LIÊN TỤC MỞ LỚP

Chính phủ huyện Penghu vì thực thi phụ đạo chăm sóc phối ngẫu cư dân mới, các đơn vị hiệp hội huyết mạch và văn phòng thị trấn Pengxi được bổ nhiệm năm 2017 tổ chức lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống cho cư dân mới, chào mừng các cư dân mới mạnh dạn ghi danh.

Nội dung đào tạo bao gồm tuyên truyền pháp lệnh, cư trú quy hóa quốc tịch, phân biệt bình đẳng giới tính…trợ giúp pháp lý, tuyên truyền vệ sinh giáo dục, phúc lợi xã hội, nguồn lực nghề nghiệp, giáo dục làm cha mẹ và đạo duy trì hôn nhân, tăng cường năng lực thích nghi với cuộc sống bởi phụ đạo chương trình, để tăng cường hôn nhân khác quốc gia, xây dựng quan hệ hòa hiệp gia đình cha mẹ.

Phòng dân chính cho biết: Thống kê hiện tại phối ngẫu cư dân mới của mình có 1.795 người, phân phối trong các thị trấn và thành phố, nhằm giúp đỡ họ sớm thích nghi với cuộc sống bản địa, giúp đỡ thuận lợi quy hóa nhận quốc tịch, năm nay tích hợp nguồn lực chính phủ và nhân dân, mở tổng cộng 2 lớp phụ đạo cuộc sống, dự tính bắt đầu từ tháng 7 liên tiếp chiêu sinh mở lớp, đối tượng phụ đạo là phối ngẫu cư dân mới đã đăng ký kết hôn và đã nhập cảnh ở lại, cư trú hay định cư, đồng thời ưu tiên cho cơ quan chính phủ chưa tham dự học tập và đoàn thể nhân dân tổ chức khóa học phụ đạo cho cuộc sống, phối ngẫu cư dân mới có nhu cầu vui lòng liên hệ với đơn vị thực hiện, hy vọng các bạn phối ngẫu cư dân mới cổ vũ và khuyến khích, đồng thời chào mừng cùng nhau tham gia, cùng nhau sáng tạo ra xã hội hữu nghị đa dạng.

Related Articles

Back to top button
Close