HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ NIỀM VUI-CHÀO MỪNG GHI DANH NGÀY GIA ĐÌNH DI DÂN MỚI ĐÀI BẮC 26/8

Quỹ phúc lợi xã hội Eden tổ chức hoạt động”Đoàn thể khuyến khích di dân mới của thành phố Đài Bắc” do cục vệ sinh chính phủ Đài Bắc ủy thác, thân mời các bạn cư dân mới cùng nhau tham gia.

Hoạt động này thân mời cư dân mới cùng nhau học hỏi quản lý tự chủ sức khỏe và chăm sóc người nhà, qua sự hợp tác của phụ huynh và các em, nhịp điệu tay chân, trò chơi gia đình…, khiến di dân mới và các em cùng nhau học tập nhẹ nhàng, trưởng thành vui vẻ. Ngoài ra, ngày 26 tháng 8 tổ chức hoạt động “Đoàn thể khuyến khích di dân mới liên kết với Ngày gia đình”, ngoài việc mời học viên đoàn thể và người nhà của họ tham dự, hy vọng có nhiều gia đình di dân mới cùng nhau tham gia.

Thời gian và địa điểm tổ chức “Đoàn thể khuyến khích di dân mới liên kết với Ngày gia đình” như sau: Buổi sáng ngày 26 tháng 8 năm 2017 từ 9:00-12:00, sảnh lớn ở lầu 13 khu Wan Hua, thành phố Đài Bắc (lầu 13, số 120, đoạn 3 He Ping Xi, khu Wan Hua)

Để ghi danh hay cần hỏi thông tin có liên quan, xin vui lòng liên hệ nhân viên xã hội Trương Tín Nghi theo số điện thoại 2230-0339, fax:2230-0559.

 

Related Articles

Back to top button
Close