Sửa đổi điều khoản trong Luật đại học, Di dân mới sẽ được hưởng đãi ngộ như sinh viên nước ngoài.

Ngày 27 tháng 11 vừa qua, Viện Lập pháp đã thông qua “Đề án sửa đổi điều khoản số 25 trong luật Đại học”, theo đó các Di dân mới sẽ được tính là sinh viên có thân phận đặc biệt, sẽ không phải vì lý do đã nhập quốc tịch Đài Loan mà bị tính là sinh viên bản địa, đồng thời còn cho phép Di dân mới có thể sử dụng điểm tốt nghiệp và học bạ trung học phổ thông (cấp III) của trường học tại quê nhà nếu như có nguyện vọng muốn học tiếp lên đại học tại Đài Loan.

Theo quy định tại Điều 25 của Luật Đại học trước khi sửa đổi, chỉ có sinh viên ở các khu vực gặp thiên tai thảm họa nghiêm trọng, con cái của nhân viên chính phủ làm việc ở nước ngoài, sinh viên có thành tích tốt trong các cuộc thi đấu quốc tế về kiến thức lý thuyết học thuật hoặc kỹ thuật thao tác thực tiễn, sinh viên có thành tích thi đấu thể thao tốt, quân nhân xuất ngũ, sinh viên Mông Cổ, Tây Tạng và Trung Quốc, sinh viên hoa kiều và sinh viên người nước ngoài mới được tính là sinh viên đặc biệt, có thể được miễn tuân theo các quy định chung khi học lên bậc học cao hơn tại Đài Loan.

Ngày 27 tháng 11 vừa qua, Viện Lập pháp đã thông qua “Đề án sửa đổi điều khoản số 25 trong luật Đại học”, theo đó các Di dân mới sẽ được tính là sinh viên có thân phận đặc biệt, đồng thời còn cho phép Di dân mới có thể sử dụng điểm tốt nghiệp và học bạ trung học phổ thông (cấp III) của trường học tại quê nhà nếu như có nguyện vọng muốn học tiếp lên đại học tại Đài Loan. (Ảnh: Nownews)

Các quy định sửa đổi sẽ mang đến cho Di dân mới một con đường tiếp cận trường học hiệu quả hơn. Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng quá trình nhập quốc tịch thường mất từ bốn đến tám năm. Trong thời gian này, những Di dân mới chưa nhập quốc tịch có thể được hưởng quyền lợi giống như sinh viên nước ngoài và sử dụng học bạ cấp III của trường học quê nhà để xin nhập học đại học Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi nhập quốc tịch thì không được phép áp dụng quy định này, bởi vì khi đó Di dân mới đã trở thành những sinh viên Đài Loan và họ phải tuân theo các quy định có liên quan để tiếp tục học lên bậc học cao hơn, điều này đã gây ảnh hưởng đến tiến trình giáo dục nâng cao cho người dân.

Để giải quyết vấn đề này, Viện Lập pháp Đài Loan đã tiến hành sửa đổi luật, những Di dân mới sau khi đã nhập quốc tịch đều được tính là sinh viên có thân phận đặc biệt, để không gây ra hạn chế cho những Di dân mới có ý định tiếp tục học lên đại học.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close