Lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội liệu có được hưởng lợi khi quy định tăng mức lương cơ bản được áp dụng?

Thứ 3 ngày 18/8, Bộ Lao động thông báo sẽ điều chỉnh mức lương cơ bản, mức lương hàng tháng tăng thêm 200 Đài tệ, từ 23,800 Đài tệ tăng lên 24,000 Đài tệ; lương theo giờ tăng thêm 2 Đài tệ, từ 158 Đài tệ/giờ tăng lên 160 Đài tệ/giờ. Dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Việc điều chỉnh nhẹ mức lương sẽ có tác động như nào đối với các lao động di trú tại Đài Loan?

Lao động di trú phục vụ trong ngành công nghiệp

Theo số liệu thống kê từ Hội đồng Phát triển Quốc gia, tính đến cuối năm 2019, lao động di trú phục vụ trong ngành công nghiệp của Đài Loan lên tới 456,000 người, trong đó ngành sản xuất chiếm số lượng lớn nhất. Vì lao động di trú làm việc trong lĩnh vực công nghiệp phải tuân theo Luật Tiêu chuẩn Lao động, chủ thuê cần đóng tiền phí bảo hiểm cho lao động di trú, đồng thời tiền lương và tiền làm thêm giờ cũng được dựa theo quy định về mức lương cơ bản để điều chỉnh.

Tham khảo báo cáo khảo sát mức lương lao động di trú của Bộ Lao động năm 2019, tổng mức lương trung bình của lao động di trú phục vụ cho cho ngành công nghiệp  là 29,029 Đài tệ, trong đó mức lương định kỳ là 23,514 Đài tệ, giảm xuống dưới 24,5000 Đài tệ. Ước tính rằng chính sách mới này sẽ có lợi cho lao động di trú phục vụ ngành công nghiệp. Do lao động di trú phục vụ ngành sản xuất thường làm thêm giờ nên việc tăng lương làm thêm giờ cũng góp phần làm tăng tổng tiền lương thực tế.

Lao động di trú phục vụ các ngành phúc lợi xã hội

Theo số liệu thống kê từ Hội đồng Phát triển Quốc gia, tính đến cuối năm 2019, lao động di trú phục vụ các ngành phúc lợi xã hội của Đài Loan đạt 261,000, hình thức công việc bao gồm hộ lý và giúp việc gia đình. Do đặc thù công việc đòi hỏi tính linh hoạt cao, thời gian làm việc không cố định nên không áp dụng được Luật tiêu chuẩn lao động, tiền lương và nghỉ phép sẽ dựa vào thỏa thuận giữa chủ thuê và lao động.

Theo quy định của Bộ Lao động, mức lương cơ bản của lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội là 17,000 Đài tệ, không dựa vào quy định của pháp luật về mức lương cơ bản để tăng lương, lương làm thêm giờ cũng được tính theo quy định là 567 Đài tệ/ngày. Vì vậy, việc tăng mức lương cơ bản cũng không gây ảnh hưởng lớn với lao động di trú. Xét đến việc chi phí bảo hiểm sẽ tăng lên dựa theo quy định về việc tăng mức lương cơ bản theo giờ và theo tháng, mức lương của lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội sẽ bị giảm nhẹ.

Mức lương cơ bản của Đài Loan đã được tăng trong 4 năm liên tiếp, kéo theo mức lương của lao động di trú phục vụ ngành công nghiệp cũng được tăng lên. Mặt khác, mức lương của lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội cũng bị đình trệ do không được căn cứ vào luật lao động và không có sự điều chỉnh nào kể từ năm 2015. Khoảng cách về mức lương giữa lao động di trú phục vụ ngành công nghiệp và phục vụ phúc lợi xã hội ngày càng lớn.

Theo báo cáo khảo sát tiền lương do Bộ Lao động công bố năm 2019, tổng mức lương trung bình của lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội là 19,947 Đài tệ, mức lương định kỳ là 17,550 Đài tệ. Một số Đoàn Lao động và học giả đề xuất rằng, chính phủ có thể điều chỉnh mức lương của lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội theo quy định về mức lương cơ bản, góp phần làm tăng mức lương của lao động di trú, đồng thời tránh gây ảnh hưởng quá lớn về kinh tế đối với chủ thuê.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close