Xử phạt hành chính đến 300,000 Đài tệ nếu phí kiểm dịch không đến tay lao động di trú

Chủ thuê chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống cho lao động di trú, mọi chi phí liên quan đến việc kiểm dịch sẽ “do chủ thuê đảm nhiệm”, nếu lao động di trú bị chủ thuê hoặc công ty môi giới thu thêm phí kiểm dịch, có thể trực tiếp gọi đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn, Bộ Lao động sẽ lập tức vào cuộc và xử phạt theo quy định của pháp luật. (Hình ảnh minh họa)

Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, lao động di trú phục vụ phúc lợi xã hội, lao động di trú nghỉ phép quay lại Đài Loan như các lao động người Philippines và Indonesia đều phải thực hiện việc “kiểm dịch tập trung” do Chính phủ sắp xếp. Đối với lao động di trú được tuyển dụng cho các ngành công nghiệp sẽ phải thực hiện “cách ly tại nhà” dưới sự sắp xếp của chủ thuê hoặc các công ty môi giới được ủy quyền. Chủ thuê cần sắp xếp chỗ ở cho lao động di trú trong thời gian cách ly hoặc có thể ủy quyền cho công ty môi giới quản lý.

Tuy nhiên, Cục đầu tư và phát triển nhân lực trực thuộc Bộ Lao động cho biết gần đây đã nhận được rất nhiều thắc mắc của lao động di trú liên quan đến vấn đề chủ thuê hoặc công ty môi giới có thể thay mặt lao động di trú nhận tiền hỗ trợ cách ly hay không, chi phí kiểm dịch có thể chuyển cho lao động di trú không? Cục nhấn mạnh rằng chủ thuê sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống cho lao động di trú, mọi chi phí liên quan đến việc kiểm dịch sẽ “do chủ thuê đảm nhiệm”, nếu lao động di trú bị chủ thuê hoặc công ty môi giới thu thêm phí cách ly, có thể trực tiếp gọi đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn, Bộ Lao động sẽ lập tức vào cuộc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục đầu tư và phát triển nhân lực cho biết, căn cứ theo giấy phép của chủ thuê về việc sử dụng lao động nước ngoài và các quy định về quản lý, chủ thuê cần lên kế hoạch về địa điểm cách ly, sắp xếp các biện pháp cách ly phù hợp. Lao động di trú sau khi nhập cảnh sẽ do chủ thuê sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc về đời sống, kế hoạch chăm sóc, phục vụ cho người nước ngoài. Do đó, chủ thuê phải chịu các chi phí ăn ở tại các khu vực cách ly tập trung hoặc tự cách ly. Nghiêm cấm chủ thuê thu tiền phí cách ly, nếu vi phạm quy định “chi trả tiền lương” sau khi được xác minh sẽ bị xử phạt từ 60,000 đến dưới 300,000 Đài tệ theo quy định của pháp luật đồng thời bị tước giấy phép sử dụng lao động. Nếu là công ty môi giới thu phí thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật dịch vụ và việc làm. Mức phạt nặng nhất đối với trường hợp này là sẽ cần đền bù gấp 20 lần so với số tiền đã thu, đồng thời đình chỉ kinh doanh dưới 1 năm.

Ngoài ra, việc trả lương trong vòng 14 ngày cách ly sẽ do lao động di trú và chủ thuê tự thương lượng. Nếu không nhận được lương, lao động di trú có thể nộp đơn yêu cầu hỗ trợ chi phí cách ly, miễn là họ không vi phạm các quy định liên quan trong vấn đề cách ly và kiểm dịch. Khoản tiền hỗ trợ cách ly là khoản dành cho lao động di trú, không dành cho chủ thuê. Nếu họ bị chủ thuê hoặc công ty môi giời tính phí, có thể giữ lại tất cả bằng chứng có liên quan để báo lại với Bộ Lao động, chính quyền địa phương hoặc đường dây nóng 1955 để được hỗ trợ.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close