Cục Lao động chính quyền thành phố Đài Trung thành lập “Trung tâm Dịch vụ tư vấn dành cho lao động di trú”

Cục Lao động chính quyền thành phố Đài Trung thành lập “Trung tâm Dịch vụ tư vấn dành cho lao động di trú”. (Nguồn ảnh: chính quyền thành phố Đào Viên)

Thành phố Đài Trung hiện có hơn 105.000 lao động di trú. Để bảo vệ quyền lợi của lao động di trú khi làm việc tại Đài Loan, Cục Lao động chính quyền thành phố Đài Trung đã thành lập “Trung tâm Dịch vụ tư vấn dành cho lao động di trú”, với các phiên dịch viên thành thạo các thứ tiếng như tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Việt và tiếng Anh, góp phần thiết lập nên cầu nối giao tiếp giữa lao động di trú của thành phố Đài Trung với chủ sử dụng lao động của họ, ngoài việc tư vấn cho lao động di trú giải quyết các vấn đề về cuộc sống, công việc và tâm lý, đồng thời hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữ lao động và chủ thuê, và cung cấp dịch vụ tư vấn luật lao động miễn phí.

Cục Lao động thành phố Đài Trung cho biết, theo các quy định có liên quan của Luật Dịch vụ việc làm, lao động di trú đến Đài Loan làm việc hoặc chuyển chủ thì đều phải thông qua sự phê chuẩn của Bộ Lao động Đài Loan, nếu lao động di trú sau khi đến Đài Loan làm việc vì các lý do như không thích nghi được với môi trường mới, bệnh tật, chuyện gia đình mà dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chủ thuê để về nước hoặc chuyển chủ tại Đài Loan, nhân viên của Trung tâm Dịch vụ tư vấn dành cho lao động di trú sẽ hỏi ý kiến của lao động di trú và căn cứ theo các quy định của Bộ Lao động để hỗ trợ lao động di trú hết sức có thể.

Ngoài ra, đối với những lao động di trú đang đợi chuyển chủ tại Đài Loan, nếu chính quyền thành phố xác nhận rằng đang trong thời gian chuyển chủ mà chủ sử dụng không thể chăm lo ổn thỏa, thì tuân theo các quy định của “Những điểm chính về sắp xếp cuộc sống tạm thời cho người nước ngoài tại khoản 8 đến khoản 11, Mục 1, Điều 46 Luật dịch vụ việc làm dành cho những người được tuyển dụng để làm việc” sẽ được bố trí sắp xếp cuộc sống, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của lao động di trú. Nếu chủ sử dụng lao động và lao động di trú gặp khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ, ngoài sự hỗ trợ của cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân được chỉ định, cũng có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ tư vấn dành cho lao động di trú của thành phố để được thông dịch viên hỗ trợ.

Related Articles

Back to top button
Close