Khôi phục quy định cho phép lao động di trú được chuyển chủ

(圖/勞動部提供)(Ảnh: Bộ Lao động cung cấp)

Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan đã dần dần thuyên giảm. Bộ Lao động Đài Loan đã ra thông báo, bắt đầu kể từ ngày 1/7sẽ ưu tiên khôi phục quy định cho phép lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình được chuyển chủ (bao gồm cả hết hạn hợp đồng chuyển chủ). Còn đối với việc chuyển chủ của lao động di trú làm việc trong các ngành nghề khác thì trước mắt vẫn sẽ tạm hoãn, trong thời gian tới sẽ căn cứ theo tình hình dịch bệnh để thảo luận điều chỉnh sau.

Bộ Lao động cho biết, nếu người chủ sử dụng mới không sắp xếp cho lao động di trú đi làm xét nghiệm PCR vào ngày tiếp nhận tuyển dụng lao động chuyển chủ (bao gồm cả hết hạn hợp đồng chuyển chủ), thì sẽ bị xử phạt từ 60.000 đến 300.000 Đài tệ theo Khoản 9, Điều 57 của Luật Dịch vụ việc làm và không cấp giấy phép tiếp nhận lao động chuyển chủ và xóa bỏ hạn ngạch tuyển dụng. Ngoài ra, nếu chủ sử dụng lao động ủy quyền cho công ty môi giới chăm sóc đời sống cho lao động di trú, nhưng công ty môi giới nếu có vi phạm các biện pháp phòng chống dịch thì công ty môi giới sẽ bị xử phạt từ 60.000 đến 300.000 Đài tệ theo quy định của “Công ty môi giới vi phạm Luật Dịch vụ việc làm”.

Nếu lao động di trú chuyển chủ sau khi làm xét nghiệm PCR xác nhận lây nhiễm thì người chủ sử dụng lao động mới phải chịu trách nhiệm chính, phải phối hợp với đơn vị y tế để bố trí lao động di trú đi điều trị hoặc đưa đến trạm kiểm dịch tập trung để cách ly và điều trị. Nếu lao động di trú chuyển chủ sau khi làm xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính, thì người chủ sử dụng lao động mới phải tuân theo hướng dẫn để tiến hành theo dõi sức khỏe hàng ngày và ghi chép lại lịch sử đi lại của lao động di trú.

Bộ Lao động cũng giải thích thêm, nếu chịu ảnh hưởng bởi việc lao động di trú tạm ngừng đổi chủ hoặc thay đổi việc, thì có thể áp dụng theo các trường hợp dưới đây để giải quyết:

1. Đối với những lao động di trú vốn dĩ trước đây đã được Bộ Lao động phê duyệt cho chuyển chủ, nhưng do công văn của Bộ Lao động ngày 7/6/2021 nên đã tạm ngừng hoạt động chuyển chủ: Nếu lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình đã đăng ký với cơ quan dịch vụ việc làm của chính phủ và đã đã được thông báo về việc chuyển chủ, thì kể từ sau ngày 1/7/2021 một ngày sẽ được Hệ thống chuyển chủ tự động gia hạn lại thời hạn chuyển chủ thêm 60 ngày. Nếu lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình muốn ngừng chuyển chủ, thì có thể nộp đơn xin cho cơ quan dịch vụ việc làm của chính phủ đã đăng ký thông báo chuyển chủ để hủy bỏ. Ngoài ra, những người đã nhận được công văn phê duyệt chuyển chủ do Bộ Lao động cấp phát mà chưa đi đến các cơ quan dịch vụ việc làm của chính phủ để đăng ký thông báo chuyển chủ, thì kể từ sau ngày 1/7/2021 một ngày đến 14 ngày sau, có thể đi đến các cơ quan dịch vụ việc làm của chính phủ để tiến hành đăng ký.

2. Đối với những lao động di trú đã nộp đơn xin chuyển chủ nhưng không được Bộ Lao động cho phép: Do các đối tượng thuộc diện này chưa được Bộ Lao động phê duyệt chuyển chủ, nên có thể kể từ sau ngày 1/7/2021 một ngày đến 60 ngày sau, chủ sử dụng hoặc tự bản thân lao động di trú lại tiếp tục nộp đơn lên Bộ Lao động để xin được chuyển chủ.

3. Đối với những lao động di trú đã nộp đơn xin chuyển chủ khi hết hạn hợp đồng, và tư cách của chủ sử dụng cũng như lao động di trú đều phù hợp với quy định, nhưng do công văn của Bộ Lao động ngày 7/6/2021 không cho phép chuyển chủ và không đồng ý chuyển chủ: nếu thời gian làm việc trong hợp đồng hiện tại của lao động di trú chưa hết hạn, thì yêu cầu tuân thủ theo đúng quy định tiêu chuẩn để đăng ký lại xin chuyển chủ khi hết hạn hoặc ký tiếp hợp đồng. Nếu thời gian làm việc trong hợp đồng hiện tại của lao động di trú đã hết hạn, theo quy định trong công văn ngày 23/11/2020 của Bộ Lao động, những lao động di trú do ảnh hưởng của dịch bệnh nên không thể về nước, trong thời gian sắp hết hạn hợp đồng hiện tại mà chủ sử dụng không nộp đơn với Bộ Lao động xin chuyển chủ khi hết hạn hoặc thay đổi công việc khi hết hạn hợp đồng, hoặc chủ sử dụng đã nộp đơn với Bộ Lao động xin chuyển chủ khi hết hạn hoặc thay đổi công việc khi hết hạn hợp đồng, nhưng lao động di trú chưa được chủ mới tiếp nhận, thì những trường hợp này có thể nộp đơn với Bộ Lao động xin làm lại thủ tục đổi chủ, sau đó sẽ được chuyển cho chủ mới hoặc ký tiếp hợp đồng với chủ cũ.

Related Articles

Back to top button
Close