Giảng dạy trực tuyến ngôn ngữ của di dân mới cho các trường học ở vùng sâu vùng xa

Thông qua việc dạy học trực tuyến để mang những kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa quê hương mẹ đẻ của các di dân mới đến được với các trường học ở vùng sâu vùng xa. (Nguồn ảnh: Sở Giáo dục phổ thông và mầm non)
Thời báo Tân di dân toàn cầu】Biên tập/ Trịnh Đức Mạnh

Để giải quyết khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên dạy ngôn ngữ của di dân mới ở các trường học vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh, Sở Giáo dục phổ thông và mầm non của Bộ Giáo dục đã xúc tiến “Kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ của di dân mới trực tiếp từ xa”, thông qua việc dạy học trực tuyến để mang những kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa quê hương mẹ đẻ của các di dân mới đến được với các trường học ở vùng sâu vùng xa.

Sở Giáo dục phổ thông và mầm non đã thiết lập “遠距教學/線上學習專區” (Mục dạy học từ xa/ học trực tuyến) trên “新住民子女教育資訊網” (Mạng thông tin giáo dục con em di dân mới), mời các giáo viên quay lại nội dung giảng dạy trực tuyến của khóa học và tải lên các nền tảng để cung cấp video giảng dạy miễn phí cho những người quan tâm đến ngôn ngữ các quốc gia Đông Nam Á, học sinh và sinh viên hoặc người dân có thể học bất cứ lúc nào.

Sở Giáo dục phổ thông và mầm non cũng chỉ ra rằng, để hưởng ứng Đề án giáo dục quốc dân 12 năm cho học sinh trung học cơ sở và tiểu học lựa chọn học ngoại ngữ là tiếng mẹ đẻ của di dân mới, kể từ năm 2019 đã ủy quyền cho Đại học quốc lập Trung ương tổ chức “Kế hoạch giảng dạy ngôn ngữ của di dân mới trực tiếp từ xa” và tuyển dụng các giảng viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ của 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Philippines), kết hợp với các tài liệu học tập kỹ thuật số trực tuyến, và thông qua phương thức trực tuyến từ xa, để giúp giáo viên truyền tải chương trình học đến được với các trường học ở vùng sâu vùng xa.

Related Articles

Back to top button
Close