Hỗ trợ lao động di trú mang thai vướng vào tranh chấp. Trung tâm ổn định cho lao động di trú ở Đào Viên sẽ mở vào năm sau

移工適用《性別工作平等法》,但卻有不少懷孕移工媽媽仍然因懷孕失業、頓失經濟收入來源,還要承擔產期及後續撫養寶寶的費用,處境艱困。(示意圖/圖取自Pixabay圖庫)

Các bà mẹ Đài Loan sau khi sinh có những quyền lợi lao động như nghỉ thai sản, nghỉ chăm con sau sinh, có thể yên tâm sinh con. Mặc dù “Luật lao động bình đẳng giới” cũng được áp dụng cho lao động di trú, nhưng vẫn có rất nhiều các bà mẹ lao động di trú vẫn thất nghiệp do mang thai và mất nguồn thu nhập, còn phải chịu chi phí sinh con và nuôi con là khoản tiền không hề nhỏ. Nhằm hỗ trợ những bà mẹ lao động di trú vướng vào tranh chấp lao động do mang thai, Cục Lao động Tp. Đào Viên có kế hoạch “Nền tảng Tư vấn và ổn định cho lao động di trú mang thai” nhằm cung cấp và tư vấn cho lao động di trú đang mang thai.

Phóng viên “Báo Bốn phương” đã gọi đến Ban Sự vụ nước ngoài thuộc Cục Lao động Tp.Đào Viên và được biết rằng, cho dù từ lâu không có “điều khoản cấm mang thai” đối với lao động di trú, được hưởng quyền thai sản như người dân Đài Loan. Nhưng trên thực tế, rất nhiều lao động di trú vướng vào tranh chấp do mang thai, dẫn đến việc các bà mẹ lao động di trú mang thai không có nơi ổn định. “Nền tảng Tư vấn và ổn định cho lao động di trú mang thai” sẽ là nơi ổn định cho lao động di trú chờ sinh nở. Trung tâm sẽ hỗ trợ ăn ở, tư vấn tâm lý và tư vấn quyền lao động vv, chờ sau khi lao động di trú sinh con xong sẽ hỗ trợ về nước theo nguyện vọng, hoặc gửi em bé về nước mẹ đẻ để lao động di trú yên tâm trở lại làm việc.

Ban Sự vụ nước ngoài còn cho biết thêm, vì lao động di trú hợp pháp được bảo hiểm y tế. Trong những trường hợp bình thường thì khấu trừ bảo hiểm y tế, mức chi phí phải trả không quá cao. Đối với những trường hợp đặc biệt như sinh non hoặc trẻ đặc biệt, có thể cần phải trả mức phí khá cao mới cần đánh giá mức trợ cấp. Thời kì ổn định được hỗ trợ 200 Đài tệ/ ngày, sau khi sinh sẽ được 500 Đài tệ/ngày.  Thời gian ổn định tính từ lúc lao động di trú vướng phải tranh chấp và phù hợp yêu cầu hỗ trợ thời kì ổn định, dài nhất có thể được hỗ trợ 6 tháng sau sinh.

Hiện nay, Cục Lao động Tp. Đào Viên dự tính xây khu trung tâm ổn định có 24 giường. Đối tượng hỗ trợ chủ yếu là lao động di trú, nhưng không chỉ giới hạn là lao động di trú ở Đào Viên. Dự tính từ 1/1/2022 bắt đầu thực hiện. Do một số trung tâm ổn định xã hội hiện nay để lao động di trú mang thai và lao động di trú thông thường ở chung, rất khó để chăm sóc chu toàn. Vì vậy, trung tâm sẽ hợp tác cùng bệnh viện và tổ chức xã hội, hỗ trợ những yêu cầu của trung tâm ổn định xã hội và hoàn thiện những dịch vụ liên quan. Sau đó, thông tin và số điện thoại liên lạc sẽ cung cấp cho chính quyền thành phố và các đơn vị có liên quan, để lao động di trú liên hệ dễ dàng hơn.

Related Articles

Back to top button
Close